Bankalas 2023

Bankalaset 2023 avhölls som vanligt i strålande sol. Antalet besökare var något färre än förra året, troligen beroende på värmen.

Vi börjar med årets största modeller, ett Ga-lok i skala 1 och ett i 0-skala. Pappa till skala 1-loket är Tony Skärstrand.

Därefter fortsätter vi med några av de mindre modellerna i år. Det är Björn Jönsson som byggt ett par vagnar från Ohs Bruk

En av de äldsta förebilderna var A-loket Göta byggt av Svante Pålsson.

En SWB-toffla, Zsh 11, med träkolsvagn visades av Thomas Pettersson

Bengt Nylén hade med flera modeller, Ett Gp-lok 3119, fd VGJ 29, var ett av hans mästerbyggen.

Bengt visade även ett litt L5-lok

En banvaktsstuga med okänd byggare.

Håkan Grundstedt visade ett Bt-lok byggt med etsplåtar från Byggsvenskt.Här skjuter vi in några N-skalamodeller byggda av Olle Frykmo, en X22-11, en X23 201 och i bakgrunden en X2.

En modell som återbördades till WNJ efter en serviceresa till Småland var denna Yo1, WNJ 16

Till avdelningen små modeller får vi räkna denna modell av MLJ 1 med finka. Byggare är Lars Lundgren.

Årets innemodell var VVAs byggsats av SJ litt Q37, dvs en normalspårig överföringsvagn för transporter av smalspåriga lok och vagnar. Bilden visar en Q37 med ett Np-lok som last byggda av Lars Sjölund.

Två D-lok ur serie 1 resp 2 visades av Anders Johansson.

Ytterligare varianter av D-lok byggda av medlemmar i MRW, Hans Larsson och Bo Japlin

En vacker modell som vi troligen kommer att få se fler av i framtiden är denna modell av SJ litt L som kommer som byggsats från SMJ.

Några modeller av fordon från MÖJ visades av Gunnar Ånstad.

Tre vagnar med förebild från Säröbanan visades av Victoria Drefvenberg. Sommarvagnen på slutet måste anses passande en sådan här dag.

Några norska smalspårsmodeller.

Ett mycket vackert Rc7 lok i skala noll visades av Kenneth Jonsson. Loket lär kunna ses på GMJS

Årets Mattisson var denna gruvlave från Kärrgruvan. Visades visserligen redan förra året men är nu helt färdig.

Slutligen några ytterligare vackra norska modeller byggda av Steinar Snötun.

Slutligen den obligatioriska gruppbilden. Tyvärr hade många avvikit redan då pga värmen.