Bankalas 2023

Tid: Lördag 2023-06-17

Plats: Skövde Modellsällskap

Bankalas hålls traditionsenligt lördag vecka 24. Som vanligt är klädsel valfri men det uppskattas alltid om man medtager någon form av modell i mer eller mindre färdigbyggt tillstånd.

Anmälan och vägbeskrivning

Frivillig anmälan kan göras via e-post. Se Anmälningar. Kan också användas för att få vägbeskrivning.

Parkeringsplatser, försäljare

De parkeringsplatser som finns framför ingången kan bokas mot en smärre avgift på 200 kr, alternativt en gåva till föreningen att användas till lotteriet eller annat ändamål till motsvarande värde. Föreningen förbehåller sig rätten att avgöra om gåvan är lämplig. För bokning av plats, kontakta Webmaster (se Anmälningar).

Parkeringsplatser, övriga

De platser som finns framför äldreboendet kan ej användas. Vi hänvisar till parkeringsplatserna vid närliggande kyrkogården eller ICA Kvantum.

Medhavda modeller

Sådana uppskattas mycket och kan ställas upp på bord i matsalen på entréplanet för allmän beskådan och uppskattning. Livliga diskussioner brukar uppstå.

Banbesök

Banan i källaren är av naturliga skäl en ganska trång sak och trots fläktar blir luften snabbt dålig om man är för många. För att undvika detta och att man går ner i onödan finns stafettpinnar i ett ställ vid nedgången. När man går ner tar man med sig en stafettpinne. När man kommer upp sätter man tillbaka den. Finns det inga stafettpinnar så är det för närvarande fullt och man får återkomma senare.

Lotteri

Även i år kommer vi att ha det mycket uppskattade lotteriet. Fantastiska priser utlovas. Det anses höra till god stil att köpa inte bara en utan flera lotter. Även efter prisutdelningen.

Kafé

För de som inte vill missa en enda minut, men ändå bibehålla optimal blodsockerhalt, finns möjlighet att köpa diverse ätbart i lokalen. Kaffe, té, läsk, smörgåsar, kakor, varm korv.

Många bord i matsalen används för medhavda modeller och det blir därmed begränsade möjligheter att fika inomhus. Inmundingande utomhus kan därför rekommenderas.

Jourtelefon

Från fredag morgon till lördag kan personal nås på 070-314 94 88.

Program

från ca 09:00 Personal och försäljare på plats
14:00 Årliga gruppfotot. Därefter...
ca 14:15 ...Lotteridragning
ca 15:00 Försäljning avslutas
ca 17:00 Bankalaset avslutas

Försäljare

Följande har föranmält sig (men det brukar bli en del till...):