Skövde Modellsällskap

Medlemmar

För underhåll å Westergötland-Nerikes Jernvägar svarar Skövde Modellsällskap. Styrelsen:

Göran Axelsson, ordförande goran.axelsson@(ta_bort)wnj.se
Mats Björkelund, sekreterare mats.bjorkelund@(ta_bort)wnj.se
Ann-Marie Brandt, kassör ann-marie.brandt@(ta_bort)wnj.se
Lennart Larsson, suppleant lennart.larssonk@(ta_bort)wnj.se
   
För allmänna frågor och Bankalasanmälningar webmaster@(ta_bort)wnj.se
För visning och besök visning@(ta_bort)wnj.se

(På grund av spam, ta bort markerad del innan du skickar.)

Deltagare på Skövde Modellsällskaps årsmöte 2015-01-03.

Medlemmar i Skövde Modellsällskap året 1982. Foto Jan Jangö i samhand med ett reportage kallat "Vad är det för mystiskt med Skövde?". Frågan blev bara nästan besvarad i artikeln. Det återstår att begripa varför alla ser så nedslagna ut på gruppfotot ovan. Stämningen, så vitt går att minnas, var den allra bästa. På Jangös fråga vad som var det årets stora händelse svarades att det var kontaktledningsbryggorna i Mölltorp, ett jobb som sysselsatte två man en hel vinter. Från vänster till höger således Krister Brandt, Ann-Marie Magnusson, Michael Thörning, Göran Tholin, Göran Axelsson, Tommy Jonsson, Lars Lundgren och Lars Wahlström.