Märkning och färger

Rullande

Ångloken har nummerskylt av samma typ som SJ fast med "Westergötland-Nerikes Jernvägar" som
bansignatur.

Lokens nummer skall också vara målade på skorstenarna och buffertbalkarna.

De äldre ångloken har ingen annan märkning. De "nyare" ångloken har även en särskriven bansignatur (WNJ) på sidotankar eller på tendern.

Typsnittet skall vara "icke skuggad Times Bold, 8 punkter hög" (Uttryckt på gammaldags vis, Letraset ark #1883) i vit eller gul färg.

Lokomotorer har vit särskriven logotyp (WNJ) av samma typsnitt och höjd som ångloken.

Personvagnarna har vit särskriven logotyp (WNJ) av samma typsnitt och höjd som ångloken.

Rälsbussarna är cremegula med svart rand och de märkes med svart särskriven bansignatur (WNJ) av
samma typsnitt och höjd som loken. Gardinerna i rälsbussarna är röda.

Träd och buskar

2012 gjordes ett större antal träd och buskar. Tekniken var enkla stammar med utdragen fiber som trädverk och bladverk genom rullning i Woodland Scenics coarse turf i färgerna Light, Medium och Dark Green.

Färgerna blev för mättade i jämförelse med banans övriga färger och de tonades därför ner med sprayfärg. Sprayburkarna vi använde var från Montana. De har två serier med stort antal nyanser, båda är matta. Gold är akrylbaserad, Black lösningsmedelsbaserad. Gold har finare munstycken men munstyckena går att byta mellan burkar.

Omdömen:
Black:
- Melon yellow: bra höstfärg
- Pure orange: bra höstfärg men för stort munstycke (samma nyans finns i Gold-serien)
- Pan (brun): bra barkfärg
- Oasis (ljust brungrön): för gräll
- Lost island (brungrön): bra

Gold:
- Olive green: mycket bra
- Pepperoni hot (grönbrun): bra

Användning:
- Lövträd: oliv+orange+gul
- Tallar: oliv+ev. lost island
- Granar: pan, särskilt nertill+oliv+lost island

Montanas färger kan köpas från http://www.hlstore.com/