Samtrafik

Viss samtrafik har förekommit med andra banor i Sverige. Mindre känt, och inte något man pratar högt om, är att en del av denna trafik varit, så att säga, enkelriktad. På detta sätt har även andra banor, mer eller mindre frivilligt, lämnat bidrag till materielen.

Saxnora-Mohällarnes Järnväg

Malmhamn-Mållösa Jernväg

Statens Järnvägar

Grepenbanan

Foto: Göran Tholin.

En mycket smalspårig stämning vilar över denna bild från Grepenbanan där en lokomotor Z4p rangerar ett blandat tåg. Stationshuset är av samma typ som WNJ-banans stationer, alla med förebilder från forna Hjo-Stenstorp (Vreten, Dala m.fl). Om Grepen, på mj-språk ett äkta svenskt scratchbygge i HOn3, kan du läsa i Modelltåg 93.

(Storbild)

En dag i juni 1956

Vagn nr 1 stående på magasinspåret i Ebbetorp var den allra första personvagnen på Vestra Wetterns Järnväg (VWJ). Vagnen inköptes från någon av förvaltningarna HSJ eller LSSJ för att klara trafiken startåret 1906 (oklart vilket av bolagen som släppte till vagnen; alla handlingar från affären är tyvärr borta. Skulle någon ha en aning om vagnens tidigare ursprung så går det bra att höra av sig till direktionen för VWJ). Vagnen, som troligen är en tidig Kristinehamnsprodukt gick i såväl blandade tåg som rena persontåg under något decennium innan ekonomin och antalet resande tillät/krävde inköp av komfortablare vagnar (läs: boggivagnar). Trafiken var blygsam de första åren med endast två tågpar per dag mellan Hjo och Rödesund. För de som efter ankomsten till Rödesund/Karlsborg av någon anledning ville resa vidare norrut med tåg fick först resa västerut. I Mölltorp gavs första möjlighet att med Westergötland - Nerikes byta färdriktning och få kompassnålen att peka norrut igen.
    Annars verkar det som godstrafiken har varit den som utgjort den stora inkomstkällan för VWJ och vid en närmare koll i journalerna så kan det konstateras att de vanligaste godsslagen var kalk, timmer och jordbruksprodukter. Att döma av det gigantiska godsmagasinet i Rödesund så verkar även styckegodstrafiken ha haft stor omfattning.

Göran Tholin