Underleverantörer

WNJ hade som många andra banor under hela sin livslängd en ansträngd ekonomi. Materielen fick inköpas där den var billigast och därför har inköp många gånger gjorts hos mindre kända underleverantörer. Några av dessa finns i listan nedan.

Västerås Vagnagentur

Modellrallare i West

Tillorps Mekaniska Werkstad

Westra Bergslagernas Järnvägar