Västeråsmodulstandarden

(Enligt arkiven finns indikation på att man inom WNJ:s förvaltning diskuterat uppbyggande av sidobanor enligt modulprincip. En specifikation utarbetades för detta, den så kallade Västeråsmodulstandarden. WNJ har tagit som uppgift att förvalta den officiella versionen av detta dokument. )

Västeråsmodulstandarden beskriver ett standardiserat sätt att bygga modelljärnväg i moduler. Den officiella och mest aktuella versionen finns här:

Specifikation Västerås-Modulen, version 3.2

Följande gäller:

Förutsatt att den är komplett, oförändrad och gratis får den elektroniska versionen av standarden spridas fritt även i stora upplagor. Den får då även överföras till valfritt digitalt lagringsmedium, sändas som e-post och distribueras via web-sidor.

Även om det är tillåtet att lägga upp kopior av standarden på egna web-sidor, så rekommenderas i stället att länka till denna sida. Uppdateringen blir då automatisk om det kommer nya versioner av standarden.

Hans Dagermark

 

(Om du kommit hit med direktlänk kanske du skulle vilja ta dig en titt runt Westergötland -Nerikes trafikområde? Startsida)