Byggnader 2

<< Föregående sida

Vagnvågen i Forsvik, med förebild från Tidaholm. Vågen finns i flera exemplar på banan, den ena gul den andra röd. Byggnadens historia står att finna under rubriken "Stjälavandring" i WNJ-boken, något som tillfälligt rubbade WNJ-järnvägens förbindelser med YxJ. Den beskrivs också i Allt om Hobby 1981 som lämpligt nybörjarprojekt.

Nya Läsk & Vattenfabriken i Forsvik. Förebild från Grästorp. Nu riven.

Ett så kallat Per-Albin-torp, en enkel hustyp med liten lagård därtill som fanns i tusental, speciellt norr om Dalälven, som egentligen var en reform av Per-Edwin Sköld men som uppkallats efter dåvarande statsministern. Tanken var att ge säsongsarbetande skogsbönder/arbetare möjligheter till viss självförsörjning genom att bevilja förmånliga lån under förutsättning att man byggde efter samma planritning. Villkoren var noggrant angivna. Man tilläts variera köket i norr/söderläge men knappast mer.
    Modellen på fotot är gjord i HO efter ett klippark av Lars Tryggve. Lägg märke till Fallers plastgranar som vandrar in från kulissen, som visade sig fungera just här och som efter att denna bild publicerats i Smalspårigt höjde dagspriset på Fallergran på Nostalgimässan i Göteborg till 800:-/påsen.
    Allt har sin förebild, också den lilla smedjan i förgrunden som är från Salaholm utanför Falköping.

Villa i Kråkvattnet. Modell av Lars Wahlström efter dennes föräldrahem i Hjo.

Det första huset på Skövdeanläggningen, som satte standarden för fortsättningen, var Lars Wahlströms modell av stationshuset i Kråkvattnet. Det förvarades i skåp och togs bara fram för att beundras och tittas på, helst med byggaren närvarande. (Verksamheten som pågick i lokalen var ännu så grovkalibrig att det var riskfyllt att ha modeller stående framme.) Vi kände alla stolthet över att ha en sådan karamell som Lasses hus inom räckhåll. Betänk att föregående nivå var plasthus, mer eller mindre försvenskade. Modellen hade den svagheten att den saknade västgötsk förebild, ett sine qua non för all bebyggelse på anläggningen där bara enstaka dispenser givits. Kråkvattnets första stationhus flyttades ("brann") senare och ersattes av ett Vreten av WNJ enhetstyp. Det står ännu kvar i Kråkis men med andra sidan mot spåren. Skåpet det förvarades i, en mahognypjäs som tog obegripligt mycket plats, är däremot skrotat.

En västgötastuga vilken som helst och ett lagom gesällprov för medlemskap i Skövde Modellsällskap. Några praktiska inträdeskrav finns inte men frågan väcks då och då. Ska man eller ska man inte, för behörighet, behöva "kvala" in eller räcker det med att man är bra på att äta kexchoklad? Sanningen är nog den att mj-klubbarna har svårt nog att rekrytera aktiva medlemmar. Det är ingen lätt sak att ta plats i ett ingrott kamratskap där första budet är att du skall göra som vi, där du inleder din karriär med att modellera svinhus i bortre Tiveden och inte ens får bestämma var det skall stå. (Å andra sidan: Pendon praktiserar "intagningssystem", GMJS har åtminstone gjort det, varför skulle det inte fungera också nu?)
    Modellen på bild är gjord efter Brunns-Annas stuga och är ett bygge i HO av Göran Tholin.

Överallt i Westgöta - Nerikes trafikområde träffar man på "stôvor" av äldre fattigmansmodell, alltså omålade brädor med grästak. (Skilj på detta och "gresatak" som är västgötskans namn på cirkonflex.)
    Fotot visar "Änkehagen", en av de äldsta bosättningarna där namnet döljer en sedan länge förlorad historia vars innehåll och urspung sannolikt är en soldathustru från karolinerkrigen, en av många namnlösa från utskrivningarna i området. Det är bekant hur "soldaterna dogo som flugor sin kos" och hur prästerna försökte få manfolket att stanna hemma genom att fubba med kyrkobokföringen. Det är också bekant hur bygdens store krigare, generalen Svartsköld, med vid Klissow och Düna och med epitafium i Undvekets kyrka, hade obönhörlig koll på varje knektämne så att få slapp undan sitt öde på andra sidan Östersjön.
    Huset på bild och minnet av alla livsöden bakom namnet "Änkehagen" vårdas av hembygdsföreningen.

Äldsta Skövdehuset på anläggningen är Helensgårdens vaktmästarboställe, ett av få som överlevde storbranden 1759. Modeller som denna kräver mer frihandsarbete. Det skall vara lite oregelbunden plankning där Northeasternträ hade blivit för rakt. Spårrensaren är en byggsats från Tekno-Bygg, Göran Eriksson i Åryd.

På Skövdeanläggningen strävar vi efter att återge den totala miljön kring järnvägen. Allt är inte ställverk och stationer, där finns också bebyggelse som inte relaterar till tågen.
    Här har Ammi gått ett steg längre. Modellen på bild fanns med i vandringsutställningen Svenska hus. Först trodde vi den var ett grupparbete från barndaghemmet Krokodilen, sedan har vi insett att svenskare hus än detta finns inte. Svårigheten är att placera in det i anläggningen. Låt gå för att Elsa Beskow också beskriver en sagovärld, men hattstugor är inte vad vi i första hand behöver. WNJ är fortfarande en HO-bana. Ammis påhitt håller 1:32 eller större. Byggnadsnämnden i Kvarstad har protesterat – huset ingår inte i detaljplanen.

<< Föregående sida