Bankalas 2004

Den största gruppbilden någonsin. Många gamla bekanta och en del nya. (Storbild)

Mellan skurarna kunde man pratas vid och kanske köpa någon detalj från någon baklucka.
    Tack vare en bra lånad lokal blev regnet aldrig något riktigt problem.

På Bankalas råder modelltvång. Har man inte modell gäller slipstvång. Det fanns de som förstått allvaret i detta.
    Om det var detta "hot" som haft effekt vet vi inte men det var fler medhavda modeller än någonsin förr. Mycket trevligt.

Det fanns modeller som inte kommit så långt... ...och sådana som var färdiga. Här byggare Michael Brane.
Det fanns STORA modeller och små.
Jon Fast, GMJS, hade tagit fasta på önskemålet om att ta med sig en "hög vagnar".

Mycket svenskt, en del amerikanskt och här norskt. Steinar Jeppestol med NSB lok 205 och 226.

Det fanns mycket byggnader att beskåda, lika ovanligt som trevligt. Här en banvaktsstuga av Lennart Petersson från GMJS. Skala faktiskt HO.

Mats Dahlström visade att det går att klämma in både digital- och ljuddekoder i smalspårslok (även om det behövts "skohorn och konsistensfett").
    Riktigt bra ljud kunde Hans Dagermark och broder Björn Dahlström konstatera.
För sin stora insats som inspirationskälla i MJ-hobbyn invaldes Krister Brandt i Hobbyns Heders Hörna (Sveriges "Hall of Fame"). Överlämnare Freddy Stenbom.

Bankalaset 25 år gratulerades högtidligen av de övriga klubbarna i Sverige.

Här överlämnar SMJ:s ordförande Otto Berg von Linde en Co-vagn byggd av mästerbyggare Juhlin.

Leif Persson från GMJS överlämnade det enda som saknats för att föreningen äntligen ska kunna börja bygga konungavagnen. (Ritningen alltså.)

Från MRW "diplomatiska" hyllningar från Denny Hansson.

 

Från Sveriges framsida kom även Hedens Skyltmakeri, dvs. Bo Japlin. Tyvärr fick vi ingen bild på det men du kan se hans dekaler här bredvid.