Bankalas 2020

Bankalas 2020 är inställt på grund av Corona-pandemin.