Forna tider

Westgöta-Nerikes går genom en mycket gammal bygd, överallt finns spår från äldre tider och fornminneslagen kan inte kringgås. Vid åtminstone ett tillfälle – utfarten vid Kvarstad och kung Fiberriks grav – fick man staka om linjen.

Dåvarande länsantikvarien Ulf Erik Hagberg gjorde sig omaket att försöka tyda texten på denna sten, påtagligt lik Olsbrostenen i Åsarp, men fick ingen ordning på den. Där står: Ann-Marie lät resa denna sten till minne av Westergötland-Nerikes Järnvägar.

På Skövdeanläggningen har genom åren samlats en del "modelljärnvägshistoriska minnesmärken" från bemärkta banor. Vi funderar på att märka ut dem på något sätt, men har ännu inte hittat en passande logo. Förslag till "MJ-kringla" kan lämnas till Skövde Modellsällskap eller till närmaste hobbytidning.

Men vad är det här nu då? Reformationen är över, boys. Ni är uppsagda. Det är 500 hundra år sedan klostret i Veum stängdes och ni har inte hunnit längre...

Vykort från WNJ.

Bild från invigningen.

Aktiebrev för Westergötland-Nerikes Jernvägar.

Bevarat exemplar av matsedeln från invigningsmiddagen.