Skövde Modellsällskap

För underhåll å Westergötland-Nerikes Jernvägar svarar Skövde Modellsällskap.

För information om föreningen mm hänvisas till föreningens sida på Facebook.