Personae eller Vem-är-vem på WNJ?

Det var sedan vi påträffat eldaren, sedermera e.o. bromsaren Eugen Valentin Snook, i denna position som vi kom att låta Preiserfigurerna få liv i den historia som kontinuerligt berättas kring järnvägenWestgöta-Nerikes, som började som följetong i Allt om Hobby, som samlades i bok och nu åter har börjat växa..
    Figurerna på WNJ-banan är inte fler än att det går att hålla ordning på dem. Samhällena längs banan är inte större än att de flesta som bor där är kända till namn och gagn. Eugen Valentin, till exempel, en populär grann person som en gång frös ihjäl på sitt bromsarsäte men som på denna bild gör ett behovsuppehåll med sin tunga Sb-maskin i Forsvik. Byggnaden, ett hamnmagasin var en av de första som kom på plats på anläggningen.

Hela världen är en scen menade den gamle rallaren Shakespeare, också de syllar som föreställa Westergötland-Nerikes. Det var sedan vi påträffat eldaren, sedermera e.o. bromsaren Eugen Valentin Snook, i den situation han uppträder på bild här intill vi kom att låta plastfigurerna få liv i den historia som kontinuerligt berättas kring järnvägen Westgöta-Nerikes, som började som följetong i Allt om Hobby, som samlades i bok och nu åter har börjat växa.
    Personerna på WNJ-banan är inte fler än att det går att hålla ordning på dem, de är alla del av en och samma berättelse och de är, så långt, högst konkreta. (Tekniken har prövats förut: Alexandre Dumas hade tennfigurer på skrivbordet för att hålla reda på sina musketörer, det är känt att Moberg använde figurer för att komma ihåg vem som var vem i Utvandrarna.)
    Samhällena längs Westgöta-Nerikes är inte större än att de flesta som bor där är kända till namn och gagn. Eugen Valentin, till exempel, en populär grann person som en gång frös ihjäl på sitt bromsarsäte men som på denna bild gör ett behovsuppehåll med sin tunga Sb-maskin i Forsvik. Byggnaden, ett hamnmagasin var en av de första som kom på plats på anläggningen.
    Naturligtvis är allt detta fiktion. Det är samma historia som den om både Odysseus och Emil i Lönneberga, denna gång berättad i järnvägsmiljö. I rollistan vem-är-vem på WNJ heter städerskan Hulda i Undveket och stationsinspektoren stins Jämmerdal, stallförman var till år 1947 Völund Blodörn och chef för alltihop tc Gaastrickhtsjt, som blev offer för stavningsreformen 1905 och där efter skrev sitt namn Gaastrijchts.
    Skillnaden är möjligtvis den att när någon frågar Var mor Hulda finns någonstans kan vi peka på en centimeterhög Pygmalion i yllekofta längst ut på Undvekets plattformoch säga:
    – Där. Hon står där. Hurså?
    Såvida inte limmet släppt eller någon flyttat på henne.
    I den oordning de uppträder inom fiktionen Westergötland-Nerikes med tillhörande trafikområde och på sidan 158 där de finns samlade i WNJ-boken skulle vi än en gång vilja nämna följande begrepp, namn och företagsamheter, nyttiga för läsaren att känna till. Kryssade personer är sådana som ej står att finna på 'anläggningen. De kan ha åkt in i en dammsugare, hamnat i någon låda eller annorledes avvikit från scenen. Två kryss betyder att de varit borta en tid men återuppstått. Tre kryss att de försvunnit igen. Ensam innehavare av sju kryss och därmed odödlig är WNJ:s specielle vandringsman Todysseus Persson.
    Nu börjar vi. Detta är världen på Westergötland-Nerikes Järnvägar. Allt som krävs för att den skall rätt förstås är gosselynne, hoppfull håg och fantasi...

Abborreginer, benämning på traktens äldsta invånare, ett träskfolk som levde av abborre och vars första bosättningar fanns kring Stora Lögnen.
Aeronautic & Ballongcorpsen, luftburen expeditionskår i Brakåsen. Olaglig. x
Agamemnon, bogserbåt tillhörande Nya Ångslup AB i Kråkvattnet. Möjligen med vid Sally Bauers kanalsimning.
Agnes Dei, älsklingslamm och servitris på Tillhållet. Egentliga Perssons, Toddysseus, Penelope.
Andersson, Karl-Bernhard, "karlfaktor", aeskulap, sockerbagare, hämtare m.m. vid Undvekets sanatorium. Med "för den händelse att".
Ankdödaren, ty. Ententöter. Namn på höghastighetståg, del av "motorvagnseländet".
Artur med fläsk, grishandlare, Lammdyrkare. x
Ave Maria, Dygd-Erikas dotter. Välkommen ändå.
Avog, hund. Med avslagen huggtand. Med vid stängningen av bryggerikvarteren 1927.
Balilla, bil av fabrikat FIAT. Ägs av...
Brakveden, Alarik, storgubbe f. Nilsson g.m med Maria
Eufrosyne Papphuysen. Grundare av Skogar & Sågar & Söner. Berömd för sitt sätt att parkera.
Bengtsson, "Belsebub", akterskytt.
Berserck, J.J., linneansk trädgårdsmästare. Död i Undveket 1773. x
Furufalck, Argus Fiffikus af, WNJ-bolagets "gemene man". Trafikinspektör. Med ambition att avancera i alfabetet. Från trycket har F. utgivit: Om avhållsamhets nytta (Skövde 1933. Kvarstad Tidnder i distrib.) och (föreligger endast i tysk upplaga): Tips und Kniffe für den schweren Rangierdienst. Beiträge zur Entwicklung des neuzeitlichen Mibahnerbewusstseins.
Björntjänst AB, firma.
BKG, kortform för Byrån för Kvalificerade Göromål, även känd som Maskinbyrån, "Förstärkningen" m.m.
BMW 328, bil av fabrikat BMW. Ägs av disp. Brakveden men körs av dennes svärson Snugge Plywoodstierna.
Barsk, Bror, djurvän. Också diktsamling av Bengt Emil Johnson.
Blodörn. Völund, stallförman med kameleontisk språkbegåvning och "förstånd på maschinan". Ordsluten som en Unicabox.
Borgström & Borgström, krockethjältar. Doktorer vid Undvekets sanatorium. Magnifikt odugliga.
Brefdufvefonden, feministiskt kotteri i Kråkvattnet. Med Rum & Resandevåning.
Cafe Göken. Här kunde man dricka pilsner i sin djupa bedrövelse och utöva sin urgamla rätt att vara dyster.
Carnivoro, "köttätaren". Spaningsflygare vid Izonzo 1916, inblandad i junker Lebemanns luftaffärer. Iscensatte "Operation Flammentanz". Feminist. Fredsbehandlad. x
Chrylbergh, Antung, ack, ja.
Dextrin, Wolkmar, kunde tyvärr ej vara med i Brakåsen. x
Donutus, med berömd karta. Oren munk av kommunikanerorden, Veums kloster 1400-talet. x
Drecklager, Carl-Gustaf, major vid Civilförsvarsstyrelsen, tidigare Göta trängregemente i Skövde. Tc 1937-45.
Dressin, Carl-Gustaf, arvtagare. Tredje ståndets talman. Villkorlig arkivföreståndare vid Dräng & Grävskolan.
Eigenbauer, Tyko Elias, "maskinmannen", Hamnade i dödmansgrepp. x
Eliot, Sir Archibald, turist under 1500-talet. x
Engros, Illbjörn, grosshandlare, entreprenör.
Byggfirman Björntjänst. Utlämnad till Saxnora-Mohällarne. x
Eriksson, Helmer & Joel, fanérbärare vid Skogar & Sågar & Söner.
Fiberrik, fornminnesskyddat trafikhinder. Reseledare i Saxland och kring Dnjeprs bifloder under Grym Godes regering år 891. Satt i hög vid norra utfartsväxeln på Kvarstads bangård. Gud hjälpe hans själ bättre än han förtjänar.
Flogistonfabrikerna, industri i Kvarstad, senare, med amerikanska ägare, omdöpt till United Fluid. Vad flogiston är får du ta reda på själv vilket kan vara svårt eftersom det är ett ämne som visade sig inte finnas. Hur stickspåret i Kvarstad skulle användas blir, mot bakgrund av detta förhållande, svårt att förstå. Flogistonprojektet är en av flera "luftaffärer" som gick hårt åt WNJ-bolagets trovärdighet och påtagligt rubbade dess transportunderlag.
Gaastrijchts, G de, bergsråd, bandirektör f.d., med mera f.d. Med förmåga att lyfta själarna ur gruset. xx
Gafvel, Nils, hemvärnsman, AK-kommissionär.
Graadh, Milda, "Dretlandets dotter" (men nu skall vi inte bli sådana...). x
Gremlin, Cecil Rode, entreprenör i namn av lag och rätt men utan moral. Konsult i Snugge Plywoodstierna & Partners Konsult AB.
Grepen, med struntiumfyndigheter.
Grottkvarn, stationssamhälle utan bildbevis. Järnvägsbanken rasade här vintern 1904-05. x
Gruffnäs, Anton, lokförare. Också namn på WNJ lok nr 5 "Tiveden".
Gräsroth, Hulda, vagnstäderska, mor.
Grissymfonin, elektronisk komposition av R. Friberg. Egentligen "Ödessymfonin" Uppförd första gången i Kvarstad 29 april 2004 i närvaro av Skövde kommunledning. Anses ha bidragit till de skonsamma hyresvillkor som blev följden av detta studiebesök i Skövde Modellsällskaps lokaler. I publiken märktes tre kommunalråd, en kommundirektör, två fritidschefer och en nämndsordförande.
Grythyttehultvallliden, hållplats med tre "l" på Yxkrokens Järnväg. Med möjlig spåranslutning till WNJ.
Haarpest, se även Kruitbruik. Sidolinje. x
Haltman. Malthus, "Malte", näringsidkare. x
Hammarling, Bosse, hobbyhandlare, f.d. Utvandrad till USA, men återvandrad 2004. Förebild för HO-figur. xx
Heinzl, senare Merker & Fischer, tysk lokomotivtillverkare.
Heljans lilla röda, del av kvarter i Kvarstad.
Hemmason, Sten, "Röde Sten". Politiker. x
Hilding Carlsson, kortform "Hilding". Vedertagen benämning å rälsbussar av SJ:s standardtyp och med tillverkning i Hilding Carlssons verkstäder i Umeå. Kända "Hildingar" på WNJ-banan är Y, Yo15 och Yo1s, den senare SJ-märkt.
Huggtand, Hugo, stninsp. Tråkig typ. Död -32.
Hundsbölet, nedlagd hållplats av säsongskaratär s. Undveket. Med jordgubbsodlingar. x
Jämmerdal, Gustaf, stninsp i Grottkvarn och Kråkvattnet. Såsochpotatismissbrukare. Skrev självbiografin "Mitt näringsliv". Se tidskriften TÅG maj 2004.
Kassler, K.H., anonym också här. x
Kassler, Gottfred, dito. x
Kindpust, Carl-Adam, militär, anticivilist. x
Klimke, Arthur, modelltågsteoretiker av Schopenhauers skola. Utgav Betraktelser från låg höjd.
Den klene Otto, eldfluga i Brakåsen. x
Kron, länsman i underhållningsbranchen. "Ombordare".
Kruitbruik, dynamisk vallonsläkt med rötter kring Upsiöö bruk under 1600-talet. Ex. Kruitbruik, Hendryk Haarpest, "den äldre", ihjälslagen 1641. Kruitbruik, Kurt. "kvarlevan Krut", sprängd 1943. x
Kvalås, straffkoloni i kalkbrottet där grubblare och arbetslösa hamnade för sina synders skull. Sisyfus den lycklige jobbade här.
Kvarstad Tidnder, (öppet reaktionär), ej att förväxla med konkurrerande...
Kvarstads-Örnen, (oberoende kulturell) ej att förväxla med föregående.
Larsson, Beda, kokerska med profil.
Larsson. Lukas Lukullus, överbeskyddad banvakt. Specialist på "våta jobb".
Lebeman, Justus Dädalus, spökflygare, ej kyrkobokförd. x
Lebbefjord, Benny, företagsam yngling i Brakåsen.
Liebhaber, bokhandlarfamilj i Kvarstad. Efterträddes av fröknarna Karumää & Björnlund.
Ludensvan, Leonora Lovisa, stiftsjungfru, resenär.
Lång, Erik, stnkrl Undveket.
Lökholm, Harriet, måltavla för graffitikampanj. x
Manér-släkten, traditionens försvarare, konservativ, högkyrklig, med bordsskick uöver det vanliga.
Markström, Sune, tjänsteman på Fritidskontoret, Skövde kommun. Visade stor förståelse för WNJ-järnvägen. x
Maerclin. Alistair, "skarvjärnet", skotsk legokekt under Erik av Pommern. Med vid andra slaget i Barkåsen 1435. x
Marieke, signatur för Ave Maria Chrylberg.
Mened, Envig, schaktmästare. Namn på WNJ-lok nr 1.
Motorvagnseländet, samlingsnamn på tekniska besvärligheter på maskinavdelningen.
Motvall, Otto, motorvagnsförare. l:e och snabbast iväg.
Motvall, Olof, konkurrerande kusin. Ännu snabbare.
Mullberg, "Måns bromsare" & Magnolia. Miljömedvetet kärlekspar med mangelinrättning.
Myran, sångarsällskap vid Undvekets Sanatorium. Med försämrat gehör från 1906.
Nidhögg, ångvagn av OFWJ-typ. Kraftigt påkostad. Såld 1929. x
Ockhult, lastageplats s. Kråkvattnet.
Oden, f.d. idol. Avskaffad 1643. x
Okvin av Karleby, förekommer i Astrid Gogglesworths böcker. Hör inte hit.
Ozon & Sohn, vagnagentur i Ekensholm.
Papphuysen, inflytelserik företagarfamilj. Ägare till byggbolaget Armerad Kartong AB.
Prahlin, Josef, stnsinsp.
Plywoodstierna, Snugge, konsult med skiftande framgångar. Odåga. Svärson. x
Preiser-Prassler, Fräulein. Tog taxi till "första bankalaset". (Se Allt om Hobby 1981.)
Pyttesjö, Magdalena. Visa på trakten, känd som "Lilla Malen". Oanständig, mycket intressant.
Pälsängens Kolonial, import & exportfirma i Kvarstad. I modern tid ombildad till Nya Asien Import AB.
Pöse, adlig släkt av baltisk härstamning. Känd i trakten från Sophus Pöse (d.1707) till Sisyphus Pöse (d.1913). x
Romulus, råttmuff, dynastigrundare, "den störste musjägaren av alla". Barskens katt. Far till Felix, Gandalf, Missan, Murre. Med flera.
Ränndalen, station på WNJ under första världskriget. Nedlagd 1923.
Röda stan, stadsdel i Kvarstad. Egentligen en missuppfattning. Från början "Röde Sten", en kommunpolitiker.
Schaber, Abel, drätselkammarens i Kvarstads ordförande. x
SE-BAB, flygplan DC3. Synligt över Brakåsen. Slutade som klätterställning i en lekpark i München 1972.
Sisyfos, slet ont i kalkbrottet. Ombudsman. Vi tänker oss honom lycklig. x
Sjöbris, kantrad kolibri med klena spant. Ett sänkbart transportalternativ.
SMJ, Saxnora-Mohällame järnväg.
Smirre, katt. Fågelboutredare. Med överallt. Känd från boken Varats eländiga mjukhet. x
Snook, Eugen Valentin, bromsare. Populär grann person.
Snook, Viktor, Emanuel, farbror till föregående. Bilkung.
So Ellen, döpt efter en såpastjärna, del av nöjeslivet i Kvarstad och en sevärdhet som man kan klia bakom öronen. So Ellens nöff finns bevarat på CD. Sevärdhet nummer två var "Huset som Eddie Meduzas morsa bodde i". Nummer tre var tågen som kom och gick plus en eller annan begravning att titta på.
Spleen, Sven-Ture, l:e miö, suspenderad 1925-29, 1929-35 och 1935-47. Pensionerad. Sordin, Svea, modern brevduva. Systerdotter.
Strand, Hotel & Resanderum i Kvarstad, föremål för missförstånd.
Stånd, Axel af, överläkare, genealog, utdöd 1956.
Stöddigh, Sten Gustaf, polisman i lugn och ro.
Surén, Vilhelm, "Store Ville". När allt blev som vanligt igen skomakare i Kvarstad.
Susanna bin Ladin, sömmerska från Kabul. Det ligger i Långbortistan. x
Stohagen, disponent, handlare i neonrör. Dubbelknäppt kostym, bruna skor. Dikterade gärna brev för sin sekreterare, sågs då vanka av och an och spilla aska på mattan.
Svartsköld, general, soldatplågare, godsägare. Med epitafium i sockenkyrkan.
Sven i Helvete
, inneglidare på Tillhållet.
Szymborska, Wislawa, vardagselegiker, poet. Så bra att hon får vara med ändå. x
Talfeldt, Orfeus, telegrafist. Mystiker.
Tillhållet, annat namn för järnvägshotellet i Kvarstad.
Tillorps Mekaniska, verkstad.
Tiveden, namn på allt möjligt: en skog, lokomotiv, en pråm, men framför allt ångbåten S/S Tiveden, ett spökskepp med oklara redarförhållanden. x
Todysseus, "egentliga Persson", akterseglare, tydare, vandringsman. xxxxxxx
Treskensrörelsen, ideologisk fraktion med benägenhet att hylla teutoniska tänkesätt.
Troll och tirader i Tiveden, "skaldestycken" av Sisyphus Pöse (utg. 1913). x
Upsiöö Ö, hållplats. Säg hellre Breda vägen.
Uttern, hantverkarkvarter i Kvarstad.
Vaclav Vagel, sanatorieläkare, flykting. Kände och brevväxlade med Kurt Tucholsky i Mariefred.
WBJ, Westra Bergslagerna. Spåranslutning över Norrum.
Villa Meduza, Här bodde Eddie Meduzas morsa.
VVA, Västerås Vagnagentur.
VWJ, Vestra Wetterns Järnväg. Konkurrerande trafikförvaltning på andra sidan Hökensås. Smalspårig. x
YxJ, Yxkrokens järnväg, numera Yxtåg AB. Äldre normalspårig järnväg norr om Stora Lögnen med svårutredda samtrafikavtal.
Yxrike, talspr. Benämning på skogsarealer n. Kråkvattnet gränsande till YxJ trafikområde.
Övre stadsgatan, ego Norrum. Omstigningsstation. Westergötland-Nerikes slutade här.
"56:an", lössläppt fångvagn. Av konstruktiva skäl.
1929, olycksår på WNJ-järnvägen. Perioden oktober-mars 1928-29 är känd som "missnöjets vinter".

Målaren A. Chrylberg sågs ofta sittandes i sin båt nedanför Kråkvattnets station.