Motorvagnar

"Åkerspöket", också en del av motorvagnseländet, grävdes fram under en SJK-utflykt i modern tid. Inga uppgifter går att få fram mer än att det rör sig om en gengångare från Maskinbyråns tid. Kanske något för SJK Forskning att ta hand om?
    Karossen, i förvånansvärt god kondition, påminner något litet om ÖCJ:s motorvagn 25, andra bedömare kallar den för en tysk V98 av Trix' fabrikat.

Motorvagn 10, "Hässleholmaren".

Motorvagnen "Ankdödaren" i Mölltorps kolgård. Hur den fick sitt namn finns noga nedtecknat i Årsberättelserna, WNJ-krönikan som också bryr sig om de eländigas villkor, t.ex ingenjören Tyko Eigenbauer, ensam ansvarig för åtskilligt som drabbade WNJ:s maskinavdelning och som brukar samlas under ru briken "Motorvagnseländet". Notera den krämbeige-vinröda livrén som var tänkt att bli enhetligt färgrogram för WNJ:s motorvagnar och rälsbussar men som, likt mycket annat som miö Eigenbauer hölls med, stannade på projektstadiet. Westrikebanans rälsbussar hade SJ:s gula färg men med svartmålad bröstlist där SJ hade grönt.

Man har sina favoriter, också bland förebilderna, och gärna då motorvagnar av äldre typ så som vi 40-talister minns dem. Xoa4:an på bild syns ofta på Karlsborgsbanan, dvs. SJ-slingan på Skövde-anläggningen. Fråga är om den verkligen gick där men lite freelance får vi tåla. Den fanns i alla fall i Herrljunga och i lokaltrafiken mot Göteborg. Exemplaret på bild, en Perl-byggsats , har redogjorts för i Modelltåg 97. Sedan dess har den rullat tyst och mjukt åtskilliga skalkilometrar utan mankemang. Underhållet har bestått i rengöring och lampbyte då och då.

En av WNJ's diesel-elektriska motorvagnar, sk. DEVA. Nummer 8 eller 9.

WNJ hade under kort tid till låns en motorvagn med ursprung på SGGJ. Motorvagnen var resultat av ett försök att bygga om personboggivagnar till motorvagnar. Försöket ansågs totalt misslyckat och vagnen roterade runt Sverige som en annan Michelin-motorvagn i tappra försök att hitta någon tillräckligt korkad för att köpa den. WNJ, med lång historia av misslyckade motorvagnsförsök, var en naturlig anhalt men någon affär kom aldrig till stånd. Mer på grund av dålig ekonomi än WNJ:s tekniska bedömningsförmåga. Motorvagnen fick sitt slutliga hem hos WBJ, Westra Bergslagens Järnvägar.