Personvagnar

WNJ Personvagnar

Personvagn nummer 1, 3 och 4

Personvagn nr 4 i Forsvik. Inköpt 1915. Tillv. Västerås Vagnagentur. Av samma typ som KNJ nr 4.

Sommarvagn på godsvagnsunderrede litt N1.

WNJ personvagn nummer 63. Lik SJ littera C3d. Plåtklädd.

En modell av Westergötland-Nerikes sjukvagn, byggd av Mats Björkelund, Skövde Modellsällskap. Materialet är mässing, utgångspunkt en etsad plåt från Västerås Vagnagentur (VVA) som till för några år sedan tillhandahöll exklusiva byggsatser till svenska gods- och personvagnar. Skalan är HO (1:87) Lägg märke till detaljeringen; de förebildstrogna buffertarna, ventilatorerna på taket och de noggrant överförda dekalerna.
    Förebilden var en välbekant syn i järnvägens trafikområde. Vagnen, som var specialinredd och avsedd för sanatoriegästernas i Undveket bekvämlighet, kunde ses i persontåget på spår 3 i Mölltorp för sjuktransport till Undveket som hade Sanatorium och som var dess hemstation. Hur livet levdes här uppe kan du läsa om i WNJ-boken, kapitlet Uppehåll i Undveket.

En sommarvagn littera C4 som rullade på WNJ-järnvägen i många år. (På vintern också, konstigt nog, eller åtminstone långt in i november och kring jul om vädret tillät. Det fanns vinterresor på WNJ som ingen glömde, som möjligen var stärkande men som mer liknade slädpartier.) Rutinen var den att vagnen ställdes upp i Undveket om söndagarna när sanatoriet hade mycket gäster utifrån. Mot kvällen kopplades den in i södergående tåg och gick sedan direkt mot Skövde utan att resenärerna behövde byta i Mölltorp. Folkligheten i WNJ-bolagets personvagnar där stilblandningen varierade uppskattades inte alltid av Undvekets resenärer, en direktgående sommarvagn löste problemen.

CDo14 från TfA:s Hobbytjänst, drömmen om den svenska boggievagnen, men ouppnåelig för de flesta. I Modelltåg 99 finns en nostalgisk betraktelse över denna vagn. Modellen på bild är ett bygge där Claes Mattisson gått steget längre och gjort en korg av NE-trä. Originalets pressade kartong hade sina skevheter.

"Tyskarna". Fleischmannvagnar som "försvenskats", något som knappast behövs längre med tanke på hur mycket svenska modeller det finns på marknaden. Av vagn 16 finns bara korgen kvar. 34:an gick kvar i tågen långt in på 50-talet.

SJ litt Co5 nr 3426. Här vid kolgården i Mölltorp. Vagnen är en gåva från SMJ och överlämnades under högtidligen vid Bankalaset 2004.