Forsvik

Bangårdsritning

Forsviks norra utfart. Byggnaderna tillhör forna smalspåret Westergötland Norra. Magasinet närmast är från Vreten, husklungan bakom med verkstad, trafo och lokstall har sina förebilder i Uddagården utanför Falköping. (De står kvar än.) Stora huset i fonden är massasliperiet i Forsvik. Delar av kulissen kommer så småningom att döljas i och med att övriga bruksmiljön kommer på plats.
    Spåravsnittet här har banans besvärligaste radie, något som vi försökt maska bort med vegetation. En miss i planeringen, som det skulle visa sig, men inte mycket att göra åt i efterhand. Denna kurva är maximalt belastad. Växelsläpor morgon och kväll just här hör till dagliga rutinen. Övergången till bruket blockeras ständigt av växellok. Skulle järnvägen anlagt en planskild korsning borde det ha varit här.
    Tipset: Bry dig inte om mj-katalogernas minsta radier. Ta till så mycket du kan i stället. Det är ett halvdant försäljningsargument att en DM3 klarar radier ner till 75 cm. Har du sådana 600-kurvor på din anläggning bör du bygga en annan sorts järnväg, varför inte smalspårig?

Smalspårets lokstall vid norra utfarten.

Foto:
Hans-Karlsson-Nylén

Gamla smalpårets station

Forsviks station, motorvagn 10 klar vid spår 21

Blandat godståg passerar Forsviks station

Forsviks hamn. Kontorsbyggnaden till höger är av kartong, det klassiska byggmaterialet som utan anledning råkat i vanrykte. Modellen är medvetet "ömtåligt" placerad, farligt nära kajkanten och så att besökare skall dra armbågarna åt sig. Tricket prövas på fler ställen och har fungerat bra. I några särskilt utsatta hörn har vi placerat träd just för att man ska fastna i dem vilket har den psykologiska effekten att man aktar sig noga i fortsättningen. En raffinerad metod, som kostar oss en gran eller två men som är effektivare och framför allt vänligare än plexisargar och förbudsskyltar.
    Vi har genom åren haft få malörer där modeller blivit skadade. Det är vår erfarenhet att modellbyggare följer den oskrivna regeln att inte peta på saker och ting. Fast det förstås: Vi tar bara sällan emot stökiga högstadieklasser iförda våta yllevantar och glass.

Flygfoto över Forsviks station

(Storbild)

Krister prövar vinkelsökaren i Forsvik, oumbärlig vid all slags modellfotografering. Morgonsolen (fotolampan) bryter fram. Notera semaforen framför smalspårsstationen och att trafiken är igång. Loket är Westergötland-Norra nr 3, "engelska loket" byggt av Fletcher & Jennings Locomotive Works i Sheffield. ("Skellefeteå", som stallförman Völund Blodörn brukade säga. )

Södra bangården i Forsvik. SJ litt Sb 1306 är på besök.
    Det var vanligt att en tyngre SJ-maskin stod på spår 2 med ångan uppe för att dra stora kvällsgodståget sista biten mot Mölltorp. Växlingen klarades av här, allt som sedan behövdes i Mölltorp var att gå runt med loket för att antingen fortsätta mot Skövde direkt alt. ställa tåget på spår 4 för att senare växla in det på SJ-nätet.