Ränndalen

Station Ränndalen, anlagd under första världskriget, och med kraftigt överdimensionerat stationshus. Firma Älgförädling, för vilka kriget antogs pågå för evigt, planerade stora anläggningar här uppe. Platsen ströks ur tidtabellen redan 1923 och blev i stället uppställningsbangård för WNJ:s rullande materiel. Stationshuset användes som överliggningslokal för WNJ-personalen.
   
Förväntningarna på Ränndalen som en expanderande järnvägsknut var från början en felspekulation. Platsen, idag ett villaområde söder om Norrum, var, den pampiga ansatsen till trots, ett mycket litet samhälle som väcktes under kriget, vände sig på andra sidan och somnade om.

   

Det var hit Snugge Plywoodstierna flyttade sin konsultverksamhet sedan han blivit "utlokaliserad" från Forsvik. (Se "Förargelsens hus" i Allt om Hobby 5/04.) Som väntat blev också detta en magnifik felsatsning i Snugges vanliga stil, något som kunde sägas om hela samhället, en "slow city" långt innan begreppet blev á la mode. Sportbilen på bifogad bild är Snugges BMW 328, en oförskämdhet var den syntes i en trakt där flertalet ännu tog sig fram med häst och vagn. Snugge själv, en mycket expansiv personlighet, "playboy" som man sa på 50-talet och ur det arbetande folkets perspektiven odåga, hörde till den sort som är men aldrig syns till, i varje fall inte under dygnets ljusa timmar. Det hette att han bodde "i Stockholm nånstans" där han hörde till det vackra fåtalet, spenderade svärfars pengar och nu och då fanns på bild i Vecko-Journalen, något som ytterligare distanserade honom från "vanligt folk".

Någon spårplan har inte gått att få fram. Bilden med de uppställda vagnarna är från slutet av 50-talet, då WNJ:s saga var all och trafiken nedlagd på denna del av järnvägen. (Intressant på foto är boggievagnen, enligt tidigare uppgifter såld vid kraschen -29, men tydligen återbördad till Westgöta-Nerikes. Den hörde till äldsta vagnsuppsättningen, levererad 1916. Vart den såldes har inte gått att få fram. Lägg märke till att WNJ-signaturen sitter kvar. Om vagnen återköptes skulle den ha synts på något av alla foton från järnvägen. Här är ett uppdrag för SJK Forskning.