Undveket

Bangårdsritning

Undvekets station

Tågmöte i Undveket

Foto: P-Lennart Svensson.

Första Hildingbussen och Jouef-lokomotorn i Undveket. Vi var så stolta över denna bild att vi gjorde vykort av den.

Möte i Undveket, så kallad förbigång på spår 1.
    På perrongen ett känt par i järnvägens historia. Stins Huggtand och Hulda Gräsroth, vagnsstäderska.