Det Kroniska Trädproblemet

(Baserat på artikel i Allt om Hobby).

Författare: Mats Björkelund
Foto: Claes Mattison, Mats Björkelund

Så här ser prototypen ut. Studera ämnet noga innan du börjar byggandet.

Alla som håller på med MJ vet att det alltid behövs träd. Många träd. Köpeträd är för dyra och oftast för dåliga. Återstår att bygga själv. Eftersom 100 träd inte täcker mycket mer än ca 50x50 cm så gäller det att hitta en metod som ger acceptabla träd med mycket begränsat arbete. Nedanstående innehålla inget revolutionerande men beskriver en samling beprövade grepp som ger bra träd med en rimlig insats, kanske 10-15 minuter och 1 kr per träd. Med den "krokiga" metoden kan man göra i stort sett vilka träd som helst men annars kommer texten mest att handla om framställning av tallar, något som det ska finnas mycket av inom WNJ:s trafikområde.
    Innan du börjar: gack ut i den stora världen och studera hur en tall ser ut. Ta gärna och skaffa kort på några typiska exemplar. Kunskapen om vår omvärld är oftast mer av typen "känner igen när man ser" än att man faktiskt i detalj kan beskriva hur något ser ut, utan att ha det framför ögonen. Efter att ha byggt din första tall kommer du dock att för all framtid se på tallar på ett helt annat sätt.

"Rakt" och "Krokigt"

Det finns två sätt att göra stammar på. Den ena ger raka stammar och är lämpligast för höga, välväxta tallar. Den andra används bäst för små, förkrympta, vindpinade exemplar. Som vanligt blir slutresultatet bäst om man gör lite av varje och blandar för att inte få ett för enahanda intryck.

Raka stammar

Raka stammar görs av rundstav av trä, diameter 3-4 mm. Det finns dylika av hög kvalitet hos leksaks- och hobbyaffärer. Jag köper dock mina i den andra typen av hobbyaffärer, de som säljer flirtkulor mm. De är av lite enklare typ men den ojämnare ytan är i det här sammanhanget snarare en fördel. Köp gärna både 3 och 4 mm och gör lite av varje. Klipp upp pinnarna i varierande längder på ca 14-20 cm. Just det, klipp: använd avbitartången. Den brukar ändå användas till mesta, som att dra ut spik, klippa naglar osv. Skalenligt borde längden snarare ligga på 20-26 cm för välväxt tallskog men det vill på något sätt inte se riktigt naturtroget ut. Prova dock gärna med lite olika längder.
    Härefter ska pinnarna formas koniska. Fil, rasp och sandpapper går säkert bra men enklast gör man det med en handborrmaskin med sandpapper på gummirondell. Med borrmaskinen i knäet, utomhus en solig sommardag gör du lätt 50-100 stammar på en timme. På några timmar får du ett lager för många kulna vinterkvällars trädbyggande. Forma så att du har full tjocklek i roten och ca 1,5 mm i toppen.
    Nu ska du borra hål för grenarna. Här rekommenderas en mini-borrmaskin på enkelt stativ. Gör en V-skåra i en träbit och spänn fast rakt under borrchucken. Lägg en stam i skåran och borra ett hål tvärs genom, ca 1 cm från toppen. Vrid stammen 70-110 grader, flytta 1-1,5 cm och borra nästa hål. Fortsätt så ungefär halva stammen. Var inte för petig; det är bortkastad möda. Högt varvtal och 0.5 mm borr. Borra dessutom hål i toppen (0.5 mm) och i roten (1.2 mm).
    Gör nu av koppartråd rottrådar, grenar och topp. Rottråd görs av 1 mm tråd, 25 mm långa.

Toppar till "raka" stammar görs av 0.4 mm tråd. Bocka, löd, klipp upp.

Grenar görs lämpligen av grov elkabel med 0,4 mm kardeler. (Kardeler är alltså resp tråd som en mångtrådig kabel är uppbyggd av.) Klipp upp i 50 mm längder. Toppen görs också av 0,4 mm tråd som bockas, lödes och klippes enlig figur.
    Stoppa de olika trådarna i stammen och limma med cyanolit. Använd någon tunnflytande sort som kapillärt sugs in i fogarna.

Tallproduktion i olika stadier. Notera det förvånansvärt enkla grenverk som behövs.

Krokiga stammar

Krokiga stammar görs av ett knippe 0,4 mm kardeler som vrids ihop. Där man vill att en gren ska gå ut tar man och viker ut en kardel eller två. Fortsätt längs stammen upp mot toppen. Förankra grendelningarna med lödning. Grenverket syns mycket lite på ett färdigt träd så överarbeta inte. Löd fast en rottråd.

Principiell skiss på hur en stam byggs upp enligt "krokiga" metoden.

Eventuellt kan man tennspackla den synliga delen av stammen. Detta kan också utelämnas eller göras med vanligt spackel senare. Om du inte snurrar stammen för hårt och får alltför synliga spiraler kan man hoppa över.
    Innan målning, avfetta de krokiga stammarna i varm diskmedelslösning eller T-sprit.

Målning

Stammarna ska nu målas. Sätt fast stammarna tätt på en frigolitplatta och grundmåla med rödbrun bilprimer.
När grundfärgen har torkat kan krokiga stammar eventuellt målas-spacklas med utspädd, vattenlöslig målarspackel som gärna färgats med ockra plakatfärg.
    Färgen på en tall är i princip gul upptill för att ungefär halvvägs ner på den synliga delen av stammen ganska skarpt byta till en mörkt grå-svart-brun.
    Vi börjar med att måla det gula. Tag 3/4 delar av en plakatfärgsburk med ockra, häll i en hög glasburk, stor nog att rymma den högsta tallen. Bryt av med lite bränd umbra, mörkbrun, tills du får en smutsgul färg. Späd med 1-2 dl vatten. Stoppa i 3-4 tallar, på med locket och skak-måla några sekunder och du är klar.
    Plasthandskar rekommenderas för det blir gärna lite kladdigt. Skaka tills färgen har fäst på de flesta ställena på tallarna men det gör inget om den rödbruna grundfärgen tittar fram här och där. Det förbättrar snarare intrycket.
    Den mörkare färgen får du måla med pensel. Blanda till en lämplig nyans, huvudsakligen bränd umbra men upplättad med ockra. Förtunna rätt ordentligt med vatten. Efter att denna fått torka kan man lägga på lite ren bränd umbra med dry-brush-teknik. En pensel med ganska hårda strån med lite färg längst ut på spetsarna torkas av mot en tidning tills det knappast färgar mer. Stryk därefter på längs stammen så att du får tunna streck.

Lövverk

Lövverket (heter det så på en tall?) görs av foliage från Woodland Scenics. För tallar heter färgen Connifer Green. Gör du björkar med krokiga metoden är Light Green lämplig, för övriga lövträd är Medium Green nog lämpligast.
    Följ bruksanvisningen på förpackningen och var noga med att dra ut materialet så det blir riktigt luftigt och tre-dimensionellt.
    Innan du sätter på lövverket klipper du in grenarna till lämplig längd. Krök till dem lite också.
Foliagen limmas lämpligen fast med ett vitlim som färgats i samma gula färg som den övre delen på tallarna. Plakatfärg och vitlim går bra att blanda. Cascol går att använda men det rekommenderas att använda typ
Cascol Golv & Vägg. Denna är mer av kontaktlimstyp och klibbigare. Det blir lättare att få fast lövverket utan att det ramlar av så fort man går till nästa gren. Sätt en lite större tuss i toppen men det behövs inte så mycket på övriga grenar. De nedersta grenarna kan lämnas helt bara eller med en klick lim och doppad i lösmaterial som det alltid blir gott av. Studera prototypen.
    För att få lövverket att sitta fast lite bättre kan man när limmat torkat spruta över en mattlack. Det lär fungera bra med hårspray också. Räkna med att åtminstone halva tiden går åt för att sätta fast foliaget om det ska bli snyggt.

Det är viktigt att man får siluetten bra på träd. Rätt form och genomskinlighet betyder mycket. Här utförs just jämförande prov för att verifiera produktens kvalitet m a p dessa egenskaper.

Kommentarer

När du väl börjar göra träd ska du göra många i taget. Då hittar man handgreppen och ryggmärgen gör nästan jobbet på egen hand. Satser på 100 är lämpligt. Om du inte kan göra 100 träd helt klara så gör en eller par av faserna och ställ undan till bättre tider.
    Arbetet lämpar sig också i hög grad för social samvaro. Du förbereder och målar stammarna och sedan bjuder du hem några likasinnade på en trädbyggarkväll. Medan ni sitter där och klistrar foliage kan ni diskutera modulstandarder eller något annat intressant. Fem man gör lätt klart 50-100 träd på en kväll. Låt det här gå runt i gänget och ni har snart riktigt gott om träd. En annan fördel är att dina träd kommer att ha en variation i utformning som du själv inte skulle klarat av.

Tallar ska man göra många i stöten.


Materiallista

- Rundstav av trä, diameter 3-4 mm
- Kopparkabel, kardeldiameter ca 0,4 mm
- Koppartråd, diameter ca 1 mm
- Foliage, Woodland Scenic, Connifer Green.
- Bilprimer, rödbrun
- Plakatfärg, ex vis Readimix Gouache, 500 ml, yellow ochre och burnt umber
- Cyanolitlim, tunnflytande
- Vattenlösligt vitlim typ Cascol
- Ev vattenlöslig målarspackel eller Latexspackel
- Mattlack eller hårspray, ex vis Hagmans Klarlack Matt
- Hög burk med lock, ca 25 cm. Helst glasburk men det finns även förvaringslådor för spagetti som duger.

Alternativträd, gjorda av firma ArkHO på 1980-talet. Granen till vänster gjordes i mjukplast, övriga utifrån blomställningar från Spirea-buskar.