Västerås Vagnagentur

Västerås Vagnagentur, VVA, är en av Westergötland-Nerikes Jernvägar underleverantörer. Sedan 1984 har VVA producerat byggsatser i etsad mässing för äldre järnvägsmateriel.
    För att förbättra WNJ:s usla ekonomi försäljer Agenturen även materiel till andra banor. För närmare information om villkor se Byggsatser.
    Agenturens materiel anses hålla hög kvalitet och är framställd av endast prima råvaror. Byggsatserna har mycket hög detaljeringsnivå och anses lättbyggda även om vissa byggsatser kan kräva viss vana.