Runhällens lokstall

En av VVA:s byggsatser innehåller delar till Runhällens lokstall. Runhällen är som vi alla vet en av stationerna längs SGGJ, Sala-Gysinge-Gävle Järnväg. Den var dessutom den norra slutstationen på EHRJ, Enköping-Heby-Runhällens Järnväg. En riktig järnvägsknut.

Det lite märkliga med lokstallet är att själva lokstallet ägdes av EHRJ, medan vattentornet ägdes av SGGJ. SGGJ öppnade trafik 1900, EHRJ några år senare 1906.

Ritning över bangården daterad 1935.

En klassisk bild från Runhällen. Året är 1909. Lokstallet skymtar i fonden.

Lokstallet sett från söder. Banan mot Gävle går till vänster om vattentornet. Foto september 1970, Claes Mattisson.

Trafiken är nerlagd sedan några år men byggnaderna är fortfarande i hyfsat skick, även om buskaget börjar tränga på. 1970.

Detalj av vattentornet mot banan. 1970.

1992 har förfallet gått långt och ödet verkar oundvikligt.

Dock, en lokal bilverkstad etablerar sig 1999 i lokstallet och storrenovering genomförs. Kanske inte helt pietetsfullt men stallet får hänga med ett tag till.

Vid renoveringen har man röjt allt buskage på baksidan och för första gången på många år kan man ta en bra bild.

Enkel måttskiss från första besöket.

/Mats B