Teckensnitt

Nedanstående teckensnitt är skapade från originalritningar från SJ:s arkiv. De är därför mycket korrekta för hur märkning gjordes på järnvägsmateriel.

Teckensnitten kan fritt laddas ner och användas för personligt eller kommersiellt bruk.

Teckensnitt Användning Period (ca) Fil
Lok Loksiffror   Lokxy.ttf
Gods Godsvagnsmärkning,
rambalksmärkning
  Godsxy.ttf
PersonOld Personvagnsmärkning, sidor/gavlar --1912 PersonOldxy.ttf
Person Personvagnsmärkning, sidor/gavlar 1912--1939 Personxy.ttf
FuturaSJ Personvagnsmärkning, sidor 1939-- FuturaSJxy.ttf

("xy" i filnamnet anger version och kan variera.)

Järnvägsteckensnitt

Information om teckensnitt för järnvägsbruk
Information om användningsrätt för teckensnitten.

Märkning Information om hur järnvägsmaterial var märkt