Kvarstad – en resa i tid och rum

<< Föregående sida

När grovjobbet är gjort ser det ut som på denna bild, snyggt och rent och med utrymme för bangården noga planerat, så noga att vi till och med hade klart för oss var växelmotorerna skulle monteras. (Att borra i bärande T-balkar är inget kul och känns fel från början.)
    Totala längden, med utdrag för växling till gräns för stationsområde, är cirka 1 km i HO-skala, enligt vad vi tror en av de mer skalenliga stationer som byggts i Sverige, trots att förebilden (Åsarp på forna Ulricehamnsbanan) var en högst ordinär historia. Men det var vad vi ville visa: En genomsnittlig svensk "brygga på landet", ett litet samhälle som fanns där förut men som växte en del när järnvägen kom.

Skövdesällskapet hade under flera år en svacka, något som inte märktes så mycket utåt men som innebar nedgång i "produktionen". Sådant hör till, det är trots allt en hobby som inte får övergå i krav där förväntningarna kan bli för höga. Skövde är en liten förening, mycket känslig för störningar. Det räcker med att någon flyttar för att hela verksamheten skall äventyras.
    Då och då måste man jobba för Rakel, emellertid, och plötsligt har man inte byggt något på sju år. Snö och elände blockerar växlarna, sjukdom gör resten. (Och, som någon uttryckte sig: Det finns faktiskt annat än modelljärnväg. Böcker som skall skrivas, katter som skall ha mat. Såna saker.)
    Kvarstadsrummet, där bygget gick bara långsamt fram, blev nu under en rad bankalas uppställningsrum för medhavda modeller och ett vattenhål för mj-rallare av den mer hängivna sorten. Bra många som sett tågen gå också söder om Kråkvattnet kan berätta om hur det känns att trängas i Kvarstadsrummet under ett bankalas med hela bordet dignande av modeller, hur man då och då måste ta sig upp till ytan för att få luft men hur man strax är tillbaka för att höra mer om Folevagnens bromsarsäten, om senaste Jecomodellen och vad mer som finns att se på. (Men faktiskt inte röra. Vi noterar att vi under 25 år inte haft en enda malör där någon gått över gränsen. Vi hade ett embryo ett år när någons hustru blev överdrivet omkramad, något som hennes man parerade med de storsinta orden: "Om någon rör min fru kan jag förstå honom, men om han kladdar på min GP-diesel blir jag förbannad...")

Så här såg Kvarstad ut den 29 okober 1989. Spåren (Peco code 75) har kopplats in, provkörning har påbörjats och det görs försiktiga försök med stadsplaneringen. Lägg märke till de fristående talldungarna, bra att möblera med för att få ett begrepp om rumsligheten.

Vi provade många lösningar innan stadsplanen togs. Husen, både studiemodeller och färdiga förde länge en ambulerande tillvaro och deras slutplacering är inte klar än. Mejeriet och tvåvåningshuset på denna bild hör till Stennertska gården i Stenstorp som flyttades för att ge plats åt en vårdcentral. Stationshuset Håkantorp, avsett för Kvarstad och färdigt våren -90 kändes totalt fel när det kom på plats. (Det är svårt att förklara men där var något som inte stämde, som hade med färg och form och ljus att göra. Och vi som lagt ned så mycket jobb på den modellen.) Visa av detta ställde vi dit en ...

... studiemodell av Åsarp som blev kvar i över ett decennium. Förebilden mättes och ritades 1990. Modellen stod klar i februari 2004... (Svårbyggd, för övrigt, fast det inte ser så ut.)

Ett originellt grepp när väntan blir lång är att låna stationshus från andra anläggningar. Här ]önköpings hamn från Leif Palms i Vaggeryd kända HO-bana.

Stadsplanering går så till att man måste veta i förväg vad som skall finnas med i planen och sedan bygga ytterst konsekvent efter den. Där blir trots detta ett ändlöst möblerande för att hitta lösningen.
    Vad vi visste om Kvarstad var att det var en gammal bygd med kyrkan mitt i byn och att det låg intill Stora Lögnens strand. Fornlämningar och K-märkta hus gjorde det inte lättare att planera. Vi tänkte oss att tomtmarken närmast stationshuset skulle bli begärlig, att där skulle uppstå en järnvägsgata och strax intill ett torg med busshållplats. Vidare borde finnas hantverkarkvarter (Uttern) och bostadsområden (Röda stan, "tån", plus förnämare villabebyggelse). Tidigt bestämdes att, på något avstånd från stationen skulle finnas, eller rättare: fanns redan en bondgård (Stennerts, Stenstorp) och att det var denna plus tänkta industrier som gav näring åt järnvägen. Kalkbrottet, ehuru nedlagt, fick inte räknas bort och heller inte de pensionat och järnvägshotell som gav mening åt persontrafiken. Bibliotek och badhus var symboliska inrättningar, kanske borde vi också låta uppföra ett kommunalhus. (Mer om detta i WNJ-boken.)
    Några dominerande industrier kände vi redan till, alla stora kunder till järnvägen: Skogar & Sågar & Söner, AB Brakved, Flogistonfabrikerna, Nordöstra Flak, Älgförädling, Pälsängens Kolonial m. fl. Vid lastspåren skulle stå magasin och silon, lantmännens övriga byggnader ej att förglömma. Järnvägens förvaltningsbyggnader, bostäder och lokstall, måste också tas hänsyn till. En Konsumbutik måste vi ha, förstås, en bensinmack, kiosk och begravningsbyrå och allt annat som hör till. (Vi höll sånär på att glömma Snugge Plywoodstiernas konsultbyrå och Firma Slöj-Detaljer, båda exempel på den näringsfrihet som råder i Kvarstad.) Gällde så att bestämma invånarantal och samhällets status i övrigt. Vi använde Åsarp station som mått för järnvägen, töjde lite på spårplanen och lät sedan utvecklingen göra resten. Hamnen, om det fanns en sådan, hölls tills vidare utanför. Det viktigaste var att få rejäl längd på spåren och att balansera bebyggelsen runt stationen.

Storbild

Kvarstad hösten 2004.

Länge hade vi planer på att bygga Läckö slott, mest för nöjet att ge oss på något stort och igenkännbart. Vi kom långt i förberedelserna med ritning och allt, men inte ens vi själva tog projektet på riktigt allvar: HO-måtten för Läckö stannade på 90 x 165 för själva huskroppen, modellen skulle bli stor som en amerikakoffert och punktera all kringliggande bebyggelse.
    Nu var det ju så att flertalet medlemmar fortfarande ägnade sig åt modelltåg varför projektet krymptes ned till klipparksformat och skala 1:400 att ställas i hörnet som perspektivförlängare. Research och material lämnades över till kamrat Pipidis, en modellbyggande rumän på flykt från Ceaucesco, som fick en god start i det nya landet där han strax byggde en frigolitmodell av Läckö slott. (Mycket fin, åk och se.)
    A propos: Kyrkan saknas på denna bild. Men det har du förstås redan lagt märke till...

<< Föregående sida