Testa dina WNJ-kunskaper

Avsnitt B >>

Du är alltid välkommen att besöka oss i Skövde, men då och då görs stickprov för att kontrollera att du förstår vad du ser och har läst på ordentligt.
    Bästa sättet att få ut något av studiebesöket är att låta testa sig. Här har du chansen att pröva dina förkunskaper i ämnet Westergötland-Nerikes Järnvägar.
    Svaret på alla frågor hittar du i WNJ-boken, på hemsidan och i ett antal artiklar i Allt om Hobby, Svenska Dagbladet, TÅG och Smalspårigt. Övriga måste inhämtas på platsen. Vi har på några ställen ändrat frågorna men låtit svaren stå kvar, något som ställer större krav men också gör läsningen intressantare.
    I de fall valet stått mellan ett enkelt ord och ett svårare har valts det senare.
    Sådant gör intryck, nämligen.
    Frågorna – som kan läsas var för sig – gäller som centrala prov i mj-kunskap och ger tillträde till Skövde Modellsällskaps årliga "Bankalas". Testet, som är tredelat, sönderfaller i en allmän och en speciell del. Där finns också ett antal teknikfrågor som visar hur långt du hunnit i din mj-utveckling. Uppdatering sker kontinuerligt. Läs noga igenom alla frågorna innan du besvarar dem.
    Som jämförelse kan nämnas att föreningens medlemmar snittar på 12 rätt.
    Lycka till.

A. Allmän del

1. Legendariska hobbybutiker är ofta knutna till gatunamn med särskild klang för en 40-talist. Anrika Wentzels låg först på Apelbergsgatan, TfA:s Hobbytjänst på Olofsgatan och Firma Eskader finns fortfarande på Gumshornsgatan. En välkänd adress för modelltågrallare var "Bosse på Upplandsgatan", också i Stockholm. Ingen, förutom den som upplevt det, kan föreställa sig den frustration man kunde uppleva då man råkat passera en onsdag då butiken hölls stängd och man visste att ägaren satt därinne någonstans och byggde mässingslok. Draperiet som delade butiken i affär och verkstad var en ikonostas som skilde enkla troende från det utvalda prästerskap som varit därinnanför, en demarkationslinje som bara fåtalet inbjöds överträda. Inre rummet på Upplandsgatan var under 70-talet själva ledningscentralen för svensk modelltåghobby. Företaget som avses är:

a. Hobby-Teknik
b. Hobby-Taktik
c. Leksaksreparatören

2. Dominerande mj-fabrikat för den som inte byggde sina lok och vagnar själv – "de fyra stora" för att låna en term från tiden – var inom modelltågindustrin Märklin, Fleischmann, Trix och italienska...

a. Rivarossi
b. Lanerossi
c. Pocoloco

3. Handböcker finns i överflöd men romaner om modellbyggare är få i världslitteraturen. En känd sådan om en sådan skrevs av Nevil Shute och heter:

a. En helt vanlig man
b. Vad suckar leksakslådan?
c. Anteckningar från ett källarhål

3b. Till sådant som "varje ung man bör veta" hörde för oss 40-talister att kunna skilja en J28 Vampire från en B18, att känna igen ett Da-lok på håll och att veta skillnaden på SJ:s rälsbussar. Fordonet - modellen, med komplett kardan och växellåda – är under byggnad av Skövdesällskapets ordförande Göran Axelsson – kallas efter dess tillverkare som hade verkstäder i Umeå:

a. Hilding Carlsson
b. Hilding Larsson
c. Hilding Svensson

4. Världens mest välbekanta modelljärnväg – för många den mest inspirerande som byggts – är amerikanen John Allen's Gorre & Daphetid. Allen bodde i Monterey, Californien. Namnet på hans anläggning är amerikansk västkustslang och betyder:

a. blodig och besegrad
b. varm och genomstekt
c. ledsen och förbannad

5. Allens livsverk brann upp kort efter hans död 1973. En motsvarande pionjärjärnväg, engelsmannen John Ahearn's Madder Railway är däremot bevarad och – med visst besvär – fortfarande körbar. Den finns att i se i en engelsk by någon timmes tågresa väster om London där den underhålls av en skara entusiaster som också bygger en egen anläggning av världsformat. Platsen vi talar om heter givetvis:

a. Pendon
b. Hendon
c. Seldom

6. Som repetititon och för säkerhets skull: Den mest ansedda HO-anläggningen på svenska finns på Tekniska museet i Stockholm och är byggd av Uno Milton. (Säkert har du sett bilder från denna.) Landskapets översta lager på Miltonbanan är nedklippt teddytyg, så kallad "fuskpäls" som lämpar sig som åker och äng i HO-skala. Tyget säljs i varianter som:

a. rått
b. äkta
c. oljefärginsdränkt, i metervara

(Bara så'ru vet, alltså. Frågan går ej att besvara. Vi föredrar ljusgrå teddy à la europeiskt korthår. Det är svårt att hitta rätt sort, men får vi höra att du givit dig på katten kommer du inte in på bankalaset i Skövde!)

7. Utrymmet intill Miltons bana disponerades på 70-talet av Östermalms MJ-klubb. Dess dåvarande ordförande Christer Englind hade också järnväg hemma, en så kallad vägghyllebana som presenterades i ett nummer av Allt om Hobby och som hette:

a. Tjäresta Järnväg
b. Ykrokens Järnväg
c. Örebro-Svartåbanan

8. En känd signatur i svenska tekniktidningar var Bo Holmgren, "Hjulo" för tidiga läsare av Allt om Hobby. Bosse bygger Norra Wermland Bergslagen som är normalspårig och som möter BJ som är smalspårig och som utläses:

a. Bergkvara Järnväg
b. Bevara Järnväg
c. Bergquara Jernväg

9. En av stationerna på Hjulos anläggning, känd från ett omslag av Allt om Hobby, är berömd för sitt namn och äktturkiska stavning, nämligen:

a. Össlöff
b. Nöffnöff
c. Töfftöff

10 En av följande stationer hör också hemma på NWB-banan. Vilken?

a. Kräkångersnoret
b. Grythyttehultvallliden
c. Kråkvattnet

11. Små tåg och äldre handböcker skall man inte förakta. En sådan – Vi bygger en modelljärnväg – skrevs av en mj-rallare med förflutet hos föregångaren till nuvarande Skövde Modellsällskap. Hans namn är:

a. Sven Lingö
b. Jan Jangö
c. Walter Kegö

12. Bästa sättet att komma in i modelltåghobbyn är att besöka en mj-klubb. Dessa brukar anges till ett 20-tal vilket kan vara bra att veta. I Danmark beräknas antalet aktiva klubbar när detta skrivs till 65. Vilket också kan vara bra att känna till. Äldsta klubbarna i Sverige är GMJS i Göteborg och SMJ och Järnvägssällskapet (JS) i Stockholm. Fast det visste du väl redan?
    Tja, vad finns att tillägga. Jag har glömt hur frågan löd men på "a" svarar vi "pepparkakor", på nästa "vet ej" och på sista frågan "Finlands flagga". Finnarna har få klubbar med de som finns bygger mycket snygga modeller.

En vy från Göteborgs Modelljärnvägssällskaps anläggning, oöverträffad i skala O på nordliga breddgrader. Modellmiljöer av detta slag förutsätter kollektiva insatser.

Från mj-klubben Modellrallare i West den minnesvärda dag då Perls modell av BJ:s ånglok H3s premiärvisades. Modellerna i förgrunden är en "kapitalplacering" på mj-vis, svår att åstadkomma annat än i klubbregi. Triumviratet på denna bild består av Hans Larsson, Bo Japlin och Hans Ryderwall, eminenta modellbyggare alla och bärande bjälklag i MRW-klubben.

13. Modelltåg är en hobby som angår män långt upp i lönegraderna. och som rymmer många berömdheter. Följande var alla hängivna mj-rallare, en av dem dock inte särskilt känd utanför hemkommunen. Vem?

a. Herman Göring
b. RAF "Bomber " Harris
c. Välpressade Ville i Värnamo

14. På modellrallaren.com – en mycket användbar site på nätet – frågades nyligen hur man förlänger gipsets bränntid. Det klassiska receptet som vi som vet vad vi talar om och som verkligen vet hur man gör och som gärna skrävlar om det, använder, är att i gipset tillsätta:

a. ättika
b. Karlssons klister
c. flogiston

15. Åter en teknikfråga: Metoderna är flera men bästa sättet att simulera kullersten av äldre typ i HO är att använda:

a. färdigpräglade mattor av den typ som säljs i hobbyaffären
b. hirsfrö av den typ undulater gillar och som säljs i zoobutiken
c. finmaskigt metallnät som trycks in i ännu fuktig lera eller gips

16. Och mer teknik ändå: "Bakpulvermetoden" är ett knep att täta springor och göra plastskarvar osynliga. Bakpulver är ena komponenten. Den andra är:

a. cyano
b. guano
c. grön curacao

17. GMJS, Göteborgs MJ-sällskap har ett meddelandeblad som heter Rälspiken. Tidigare gav man ut en tidskrift som du skall vara rädd om för den händelse du får tag i gamla nummer och som hette:

a. Skarvjärnet
b. Skavstålet
c. Smalspårigt

18. En av 1800-talets största mj-rallare var Karl XIV Johan, han som bar en marskalkstav i sin ränsel. Vid sin död sa han:

a. Ingen har fyllt en bana liknande min
b. Att bygga är vår största lust.
c. Jag tror på år av bortkastad möda

19. – Detta var 19 frågor, Vill du höra fler?
– Va?

20. Tjugo frågor. Fler får inte plats. Det är därför det borde stått Tjugo frågor i rubriken.
Efter denna inledning – rätt meningslös om du tänker efter, svaren finns ju överallt. stegras svårighetsgraden när vi nu går över till...

 

Avsnitt B >>