Testa dina WNJ-kunskaper

<< Avsnitt A - Avsnitt C >>


B. Särskild del (WNJ)

1. Skövdeklubben delar lokaler med Montessoriskolan. Den som minns verksamheten från 80-talet då man kunde höra Mendelsohns violinkonsert från övervåningen kan berätta att tidigare grannar i huset var:

a. Musik i väst
b. Modellrallare i West
c. Montezumaskolan

2. Den engelska modellanläggning (grundad 1066) som Skövdesällskapet (grundat 1976) gärna hänvisar till som inspirationskälla och föredöme heter:

a. Pendon Railway Society
b. Puffington Light and Short Narrow Line
c. Buckingham Railway.

3. En mj-anläggning skall ha "något konstnärligt över sig". Skövdebanan har kallats "tredimensionell oljemålning". En känd konstnär som har en fantasifull anläggning "Calibanien" är:

a. Peter Dahl
b. Hieronymus Bosch
c. Antung Chrylbergh

4. Snugge Plywoodstiernas svärfar, arbetande styrelseordförande i Skogar & Sågar & Söner och som räddat mågen ur många knipor heter som bekant:

a. Gustaf Drecklager
b. Garcon de Gaastrichjts
c. Alarik Brakveden

5. "Europadelegationen" var namnet på dåvarande trafikchefen Gastrichjts inköpsresor, i omfång att jämföra med en mindre folkomflyttning eller en medeltung ambassad från 1600-talet. En som sällan föjde med därför att hon hade grinden i Upsiöö att vakta var:

a. Beda Larsson
b. Kommer inte på fler. De är på resa allihop.

6. En av vagnarna på Skövdeanläggningen, byggd av Olle Sundström och som ofta syns intill flogistonbränneriet i Kvarstad, är en privatägd cisternvagn med en logo "Solidarfett". Namnet är hämtat från en känd svensk roman, nämligen:

a. Kvartetten som sprängdes
b. Fettpärlan.
c. Vid mitt abborrgrund

7. Det vanligaste stationshuset på WNJ-banan, en typisk västgötakåk i lagom mj-format, hämtar sin förebild från Hjo-Stenstorps Järnväg där det med små variationer hade namn som Dala, Kavlås, Mofalla m. fl. Det finns på WNJ som numera postkontoret, före detta smalpårsstationen i Forsvik, som numera bostadshus i Upsiöö (stationsskylten sitter kvar) och som nuvarande stationshus i Kråkvattnet där det ersatte det ursprungliga som brann 1913. Dessutom finns en modell efter samma typ på Göran Tholins smalspåriga Grepenbana och det sägs att ett fjärde (eller femte) likadant står i Grottkvarn. Huset – ett av dem på bild här under – är föremål för minst lika många byggartiklar i Allt om Hobby. Det har synts i olika skalor och bör vara ett av de mest byggda på svenska anläggningar. Vi talar om:

a. Vreten
b. Smeten
c. Gneten

8. "Fåtöljrallare", samlare – sätten att utöva mj-hobbyn är många och alla tolkningar har företräde så länge de roar utövaren. Bosse Schedin, ljudtekniker på Sveriges Radio och "vitrinist" utbrast förtjust då han fick se Skövdebanan första gången:

a. Får man ha så här roligt när man fyllt 40?
b. Vet myndigheterna om att ni håller på så här?
c. Så här roligt har jag inte haft sen jag var på studiebesök i Vaxholms fästning.

9. MJ-klubbar sköts efter olika styrelseskick. De är mer eller mindre välorganiserade. Skövde Modellsällskap är att betrakta som:

a. milimeterdemokrati
b. upplyst diktatur
c. envälde

10. Magdalena Pyttesjö, trösterska "av icke synnerlig reputation" bebodde under krigsårens beredskap i Brakåsen en grön stuga med röda gardiner där det lyste om natten. På dörren till "Lilla Malenas" tjänstebostad kunde läsas:

a. stängt söndagar 11-13
b. aldrig på en söndag
c. mjölkaffär

11. En av hjältarna från Brakåsen, inblandad i junker Lebemans luftaffärer och med krigserfarenheter från italienska fronten, visade stort intresse för damerna i Undveket. Han uppehöll sig gärna i sanatoriets sällskapsrum och vann hos mor Hulda precis det erkännande han förtjänade. Hon kallade honom "ett riktigt flugfä". Hans nom de guerre var Carnivoro som betyder:

a. köttätaren
b. ankdödaren
c. flugjagaren

12. I stora matsalen på "Tillhållet", dvs järnvägshotellet i Kvarstad där man har tid att fundera över språkliga nykonstruktioner och aldrig tackar nej till en välhängd ordvits, serverar Agnes Dei, "älsklingslammet". Hon sågs gärna ur ett genusperspektiv som vår tids pansarfeminister knappast tolererar. Hennes favoritkavaljer är:

a. Arthur med Fläsk, grisuppfödare
b. Todysseus Perssson, världsomseglare med fotografiskt minne
c. Sven-Ture Spleén. maskiningenjör, betraktare

13. Bilden till höger visar den enkla byggnad där många av idéerna och mycket utvecklingsarbete kring WNJ-järnvägen blev till. Huset var berömt för sin dubbla uppsättning fågelholkar. Vi talar förstås om:

a. Tillorps Mekaniska
b. Västeras Vagnagentur
c. Huset där Eddie Meuzas morsa bodde

14. "Tiveden" var namn på en ångbåt, en skog och ett ånglok. Lokomotivet, "5:an", med axelföljden 1'A , gick också under namnet:

a. Anton Gruffnäs
b. Envig Mened
c. "bayerska loket"

15. Det händer att städer och byar, av mer eller mindre påtvingade orsaker, byter namn. Oslo hette förut Kristiania, Trondheim Nidaros. Norrum, slutstation på Westrikebanan och där WBJ tog över fick sitt nuvarande namn år med stadsvärdigheten1905. Platsen hette tidigare

a. Veum
b. Nåsiöö
c. Nidhem

16. Upsiöö Ö är en hållplats på WNJ som fått namnet ändrat till Breda Vägen därför att samhället drabbats av "hiatus" som innebär:

a. vokalsammanstötning
b. hjärnuppmjukning
c. sedimentförskjutning

17. Divalater är sådant operasångerskor ägnar sig åt, duvolater kan vara ganska enerverande när man försöker sova, men vad är DEVA-later?

a. En dieselektrisk motorvagn, så kallad DEVA, som vägrar starta eller på andra vis inte uppför sig som man förväntar sig av en sådan, i synnerhet inte om den är byggd av Mats Björkelund vars DEVA-byggen fungerar mycket bra.
b. Del av det så kallade "motorvagnseländet" på WNJ. Misconduct, alltså. Ordervägran. Krångel.
c. Kraftuttryck från Adam när han vaknade ur sin sömn och häpen och förtjust på samma gång i nonchalant ton utbrast: DE'VA' som ...

18. Gottfried Kassler, VD för Firma Älgförädling och känd för gulaschfasoner i Tyskland under mellankrigstiden lär ha dejtat Marlene Dietrich. (Ja, vadåråå? Låt bli att anmärka så där. Kunde Jascha Heifetz "dejta" George Gershwins syrra kan väl Kassler få ha sitt med Lilla Malen...) De skall ha gjort en del kärleksaffärer ihop, bland annat importerat arbetskraft från Östafrika i avsikt att berika nöjeslivet i den tyska huvudstaden. Det är Kassler Marlene tänker på när hon sjunger sin berömda schlager;

a. Ich hab' doch mein Kassler in Berlin
b. Ich hab' noch ein Koffer in Berlin
c. Ich hab' auch ein Kaffrer in Benin.

19. En hobby skall vara avkoppling. Skövde har speciella avkopplare. De sköts utan automatik, är handjagade med magnet i ena änden. De kallas:

a. Manuel
b. Hugo
c. 0-5-0

20. Skövdejärnvägen använder också ett speciellt koppel, utvecklat av Tillorps Mekaniska som är arbetsnamn för sällskapets medlem Lars Lundgren. Koppeltypen kallas TB som uttyds:

a. tråd & bygel
b. thread & button
c. Tore Brodd, efter dess upphovsman som spelade fotboll i Örebro SK på 50-talet.

21. Ett vanligt förekommande material i lokbyggsatser är så kallad vitmetall. Detta kallas också:

a. stilmetall
b. Heavy Metal
c. marmelad

22. Bland husmodellerna på Skövdeanläggningen finns flera kyrkor. En av dem, en romansk stenkyrka är byggd i ply och balsaträ av Ammi Magnusson och visades i SVT:s program Fritid 1985. Förebilden, strax utanför Skövde åt Skarahållet till, finns i:

a. Våmb
b. Hömb
c. Vamp

23. Flera modellförebilder är hämtade från samhället Åsarp på forna Ulricehamnslinjen. Dessa är bland andra Åsarps station, Åsarps järmvägshotell och den så kallade Olsbrostenen i Åsarp.
Fotot här intill visar:

a. stationshuset
b. runstenen
c. järnvägshotellet

24. I Brakåsen, där under kriget fanns ett flygfält och vars luftaffärer sträcker sig ännu längre bakåt, fanns en Aeronautic & Ballongcorps som gjorde många uppstigningar och vars närvaro förklarar de oväntat många flygbilder som finns över WNJ:s trafikområde. En av corpsens aviatörer hade samma namn (fast med fransk stavning) som det bindemedel som ingår i den landskapsblandning många svenska mj-klubbar använder, nämligen

a. dextrin
b. flogiston
c. smetifasticon

25 Den surrningsring som, precis som var fallet med förebilden, och som därför mycket riktigt saknades också på modellen av en grusvagn som visades på ett bankalas 1983 skulle suttit på en vagn från:

a. Säröbanan
b. Laxå Röfors Järnväg
c. Tjäresta Järnväg

26. På anläggningen finns olika fågelarter, bland annat en HO-kråka gjord av f. tandtekniker Göran Tholin. Skaraborgs speciella landskapsfågel, tranan alltså, heter som följer på latin:

a. grus grus
b. corvus corone cormix
c. larus canus

27. WNJ var en tunggodsbana. Järnvägens sätt att sköta persontrafiken utsattes för ständiga klagomål från en av dess trognaste trafikanter, ett kringresande högreståndsfruntimmer som blivit kvar på sanatoriet, som antogs ha brevväxlat med Anton Tjechov och som hette:

a. Leonora Ludensvan-Manér
b. Harriet Lökholm
c. Marieke Chryhlberg ("Ave Maria")

28. Vid ett tillfälle blev jungfru Leonora kvarglömd i en tjänstevagn som övertagits från Halmstad-Nässjö och som kallades "danska" vagnen" eftersom den var tillverkad av:

a. Vogn- og maskinfabriken i Randers
b. Vagn- og maskinfabriken i Fanders
c. Västerås Vagnagentur

29. Vallonsläkterna som på 1600-talet lade grunden för all industriell verksamhet i WNJ:s trafikområde hade namn som Pöse, Krutbruik och Papphuysen. I WNJ-boken kan läsas att "år 1637 privilegierades en vallonsmed Hendryk Kruitbruik Haarpest av drottning Christina att på platser som långt senare skulle ingå i Westergötland-Nerikes trafikområde anlägga två stångjärnshammare och en masugn."
    Kruitbruk blev strax därpå ihjälslagen. Bruket, på 1800-talet med egen smalspårsjärnväg, finns kvar, men nu med ändrad produktionsinriktning. Hyttan blåstes ner 1923. Vi talar alltså om:

a. Upsiöö bruk
b. Forsvik
c. Igelbäcken

30. Tillorps Mekaniska, en moderna företagsamhet , kodnamn för Lars Lundgren i Vikingstad och en viktig länk för Skövdeklubben startade verksamheten i ett mindre uthus. (Se bild.) "Tillorp" var ett innovativt företag som var känt för mycket, bland annat antalet fågelholkar på verskstadsfasaden som var:

a. två
b. tre
c. inga alls

En skiljefråga och ett bra exempel på meningslöst vetande. Mer sådant i nästa avdelning som vänder sig till mj-rallaren vars enda intresse är att skryta med sitt ordförråd, vars bidrag til hobbyn är mycket snack och lite verkstad. (Obs! Denna del av testet är frivillig. Frågorna behöver alltså ej besvaras. Sätt dig och bygg något i stället.)

<< Avsnitt A - Avsnitt C >>