Testa dina WNJ-kunskaper

<< Avsnitt B


C. Tilläggsfrågor (översittarkurs)

1. Engagemang kan räknas i olika stadier, från roat intresse via hänförelse till mani. En "niträknare" är endera ett honnörsord eller en nedsättande benämning för modellbyggare som gått för långt i sin strävan att efterlikna förebilden intill sista nit. Tillmälet bottnar i båda fallen i ren avundsjuka. Niträknarna tillhör ofta ett hemligt brödraskap av "born model builders", en naturbegåvad inre krets kallad:

a. The Brass Pack
b. Nut Crackers
c. Teddy Boys

2. Motsatsen kallas "gladbyggare", en term som anger att utövaren ser lite mindre allvarligt på sin hobby. Han är för den skull inte oseriös, men han använder gladeligen en mutter M4 i stället för skalkoppel, lägger gladpack som presenning över sina vagnar och drar sig inte för att kombinera och blanda byggsatser på ett för niträknaren otänkbart sätt. Metoden kallas:

a. kit bashing
b. cat bashing
c. cross kitting

3. Där råder ett mysteriöst förhållande mellan modellbyggaren och hans katt (delvis utrett i Astrid Gogglesworth's Varats eländiga mjukhet). En berömd "mj-katt" är Uno Miltons Pontus, en annan heter Fluff och tillhörde Pendonanläggningens skapare Roye England. "Mästerkatten" i Skövdesällskapet och som gärna räknar sig till personalen heter som bekant Smirre och är en:

a. birma
b. bonnlurk
c. Borgunda retriever

4. "Stax" är en järnvägsterm som anger största antal tillåtna axlar i ett tåg. På Skövdeklubben används uttrycket "stux" som uppfanns i väntsalen till Gotlandsfärjan i Nynäshamn och är ett sorts "tråkighetsvärde" uppkallat efter kalksamhället Stux på Gotland. Stux har med mexitegel och eternit att göra. Och en konsumskylt där "K" ramlat mer men där ingen satt tillbaka det så att det i stället står "onsum". Exmpel på stux är Ockelbo som tidigare hade 4,8 men som fick 5.0 stux sedan man lagt ned jänvägen. Det återstår att redovisa vad stux har med modellbygge att göra och varför vi använder det på klubben.
   Största antal axlar på Westergötland-Nerikes är för övrigt 30. Högsta stuxvärde som i modern tid uppmätts i WNJ:s före detta trafikområder visade sig finnas intill Benny Lebbefjords grillkiosk i Brakåsen. Mätningnen skedde i:

a. svag motvind
b. lätt motlut
c. trots hårdnackat motstånd

5. Så kallad "Kadeehälsning" är ett sätt mj-rallare emellan att ta i hand med tummen nedåt, därmed antydande att man använder amerikanskt Kadeekoppel. Detta tycks vara ytterst funktionssäkert eftersom man aldrig läser om hur det kan förbättras. Det förefaller som om amerikanerna löst sina koppelproblem. Kadee användes av SMJ, svensk klubbstandard är annars TB-kopplet.
    Så nu har du det klart för dig.

6. "Auslauf" är ett ord som vi lärt ur tyska mj-tidskrifter: Det betecknar:

a. modellens smygegenskaper, dess utrullningsförmåga, hur långt loket fortsätter sedan strömmen slagits av men då loket med hjälp av resterande kraft i svänghjulet tar sig fram ännu en bit innan det saktar in och stannar tyst och mjukt. Att jämföra med äldre tiders växelströmslok vars start och stopp förde tankarna till lerduveskytte.
b. hur lång tid en mj-klubb har kvar av hyreskontraktet innan man åker ut och tvingas bygga nytt i andra, vanligtvis ännu äldre och sämre och dyrare lokaler.
c. den tid det tar att klargöra ett modellok från det att lokstallsportarna slås upp till det att loket passerat slaggropen och nu är kolat och klart att sättas in i dagens första tåg, vanligtvis tidigt på morgonen.

7. En "sämskskinnstyngd" är ett ord som ligger bra på tungan och som känns skön att lägga handen mot. Den är ett verktyg som kan användas till mycket när du bygger modeller: som limfixtur, som stöd när du behöver reglera arbetshöjden, som värmevavledare när du löder och mycket annat. Klart överskattat när du bygger i HO och mindre skalor är däremot:

a. skruvstäd
b. rörtång
c. masugn

8. En välnärd figur bland WNJ:s personal är stins Jämmerdal, vars intresse för matfrågor var större än hans ordförråd. Inspektoren bröt udden av eventuella mutförsök då han antog att "underslev" hade med bordsskick att göra. Det är, som alla vet, ett äldre ord för:

a. bestickning
b. bestyckning
c. beställning

9. Rutger Friberg, resultatinriktad mj-ambassadör och elektronikorakel, är känd för sin gåtfulla ubiquitet och höga verkningsgrad. Många vill veta om, när och var han sover...

a. aldrig
b. på flyget till USA
c. i Västra Frölunda

10. Karl Gräsroth, född i Grottkvarn och anställd vid kvarnstenstillverkningen där hela sitt liv, var egentligen döpt till Karl Sisyfus, det senare hans arbetsnamn. Hans livs stora glädje var dottern, vagnsstäderska vid WNJ-järnvägen. Så himla roligt kan det inte ha varit att slita som han i en bransch med få utvecklingsmöjligheter. Även om vi, som Camus uttrycker det, måste tänka oss Sisyfus lycklig. Karl Gräsroths andra namn är ovanligt, i varje fall i Västergötland, men han kallades aldrig annat än Sisyfus. Om du tycker detta är lustigt och skrattar inåtvänt akademiskt när du läser denna text, vari består då det roliga?
    Om du kommer på det, skriv i så fall en förklaring på minst tjugo ord. Så här, till exempel, som Arthur Klimke formulerar saken i sina Betraktelser från låg höjd:

   "Och mässingen som krigaren bar i rustningen, ornamenten och beslagen där vartannat var av vitmetall, vartannat var av zink, guldkalvar, kakelugnsluckor, släpskor och gamla Perlbyggsatser, tennsoldaterna som Gösta Bohman gjöt i barnkammaren, ja allt sådant som går att mjuklöda skall brytas loss, gjutas om och användas till modellbygge – i synnerhet nu när matrialsituationen är så svår, då allt blivit dyrare och man inte ens kan få tag i pianotråd..."

    Som nybliven pensionär jämför du också med Predikaren. Tänker på alla arbetsdagar som kom och gick utan att där blev något byggt och om vilka allt som kan sägas är att du fann inget behag i dem. De var inte lustiga alls. Grottkvarn var en helvetets förgård. Gråkvarn. Eller Gråtkvarn hade passat bättre. Dante hade åtminstone en guide.
   Tänk om du då haft en hobby, ändå. Något som kunde fått dig att glömma arbetet en stund, att tänka på annat, modellbygge till exempel. Små tåg att leka med.
   Nu kan det vara lite sent att börja, dessvärre, trots vad gladbyggaren Ole Bröndum försäkrar i sitt hurtfriska förord till mj-handboken Tåg 7-77.
   Du skulle följt mottot: Gärna pension men först en rejäl modelljärnväg. För, som Joakim Pirinen beskriver det:

   "Att kunna göra en egen värld och bestämma hur träden skall se ut, hur husen ska se ut, och figurerna. Det är nästan oemotståndligt."

Bedömning

Svaren kan skickas till webmaster www.wnj.se. Rätt ifyllt frågeformulär honoreras enligt följande:

Alla rätt: Gratulerar. Du har vunnit 1:a pris som är en studieresa till Claes Mattisson i Västerås. Nästan allt rätt: Tenshodolok
Hälften rätt: Gratis inträde på Skövde Modellsällskaps Bankalas.
10 rätt: Foto av förra kulturministern Birgit Friggebo med Modelltåg 94.
Under 10 rätt: Är du säker på att modelljärnväg är din grej, att du verkligen bryr dig om trafiken på Westgöta-Nerikes? Borde du inte bli boxare i stället?

<< Avsnitt B