Byggsatser

Västerås Vagnagentur, en underleverantör till WNJ, producerar byggsatser för materiel med företrädesvis normalspåriga svenska förebilder från första halvan av 1900-talet.

Katalog

Katalog finns här:

VVA Katalog (Uppdaterad januari 2024)

OBS! Ny mail-adress för beställningar: vasteras.vagnagentur@gmail.com

Byggbeskrivningar

Byggbeskrivningar i PDF-format för VVAs byggsatser, aktuella och historiska, kan laddas ner från tabellen nedan. Ladda ner till din dator genom att högerklicka på en länk och välj Spara som eller liknande.

Byggbeskrivningarna uppdateras efterhand med förbättringar och korrigeringar. Om du tycker något är konstigt, kolla senaste versionen.

Byggsats Innehåll

År

Byggbeskrivningar
  Gv-plåten 1984 1984 (slutsåld)

Gv_Prospekt, SJ_NN3_N3_Os, SJ_N1, GSJ_J_NN_P, KNJ_CD2, Allmän, Målning

  Pv-plåten 1986 1986 (slutsåld)

Pv_Prospekt, SJ_C3c, SJ_CF4, MVJ, Cykel_Bagage

2001 SJ+Godis etsplåt 1994 (slutsåld) SJ+Godis, Godis, P1, NN1, Q12, H3
2002 SGGJ etsplåt 1994 (slutsåld) SGGJ, R1, K1, NN1, C_CD, BCo
2003 SJ litt J 1998 (slutsåld) J
2004 SWB litt F3a 1998 (slutsåld) F3a
2005 SWB litt K 1998 (slutsåld) K
2006 SJ litt Ua 1998 Ua, Ua v2
2007 SJ litt Z 1998 Z
2008 TGOJ DEVA 1999 (slutsåld) DEVA
2009 SJ 3-axlig tender 1999 Tender, Tender v2
2010 SJ litt CF4 2001 CF4, CF4_v2
2011 SJ litt NN1 med kolskrov 2001 (slutsåld) NN1_kolskrov
2012 SJ litt Hs 2001 (slutsåld) Hs
2013 SJ litt Co8 2002 (slutsåld) Co8
2014 SJ litt BCo9 2002 (slutsåld) BCo9
2015 SJ litt DFo5 2002 (slutsåld) DFo5
2016 SJ litt DF5 2002 DF5
2017 SJ Z43 2002 Z43_v2, Z49 gengas
2018 Malmvagn 20 ton 2002 (slutsåld) M20
2019 Malmvagn 30 ton 2002 (slutsåld) M30
2020 Semafor mm 2005 Semafor
2023 SJ litt K1 2007 (slutsåld) K1_v2, K1_v3
2024 SJ litt Q12 2007 (slutsåld) Q12_v2
2025 SJ litt O 2005 O
2026 NOJ/SGGJ litt BC 2007 BC
2027 SJ litt C4 2007 C4, C4 v2
2028
Öppna godsvagnar 2007 (slutsåld) Öppna GV, NN1_v2, N1, NN3-N3-I3-Os, NN4-Or
2029 Lokstall 2007 (slutsåld) Lokstall
2030 Långbron 2017 (slutsåld) Långbron
2031 SWB BCo6 2017 (slutsåld) BCo6
2032 SWB BCo3 2017 (slutsåld) BCo3
2033 SWB C5 2017 (slutsåld) C5
2034 SWB CF3 2017 (slutsåld) CF3
2035 SWB Do2 2017 Do2
2036 SJ So2 2017 So2
2037 SJ Mg 2017 Mg_v1.1
2038 HHJ Tankvagn 2017 (slutsåld) HHJ tankvagn
2039 Telefongalgar 2017 Telefon
2040 SJ Q2 2017 Q2_v2
2041 SJ Ibö 2017 Ibö
2042 SJ Ob 2017 Ob
2043 SJ/MVJ CDFo/CFo/BCo 2018 CDFo
2044 SJ BCo7a 2018 (slutsåld) BCo7a
2046 SJ Hs moderniserad 2019 Hs v2
2047 SJ Xoa4 2019 (slutsåld) Xoa4
2048 SJ Cox4 2019 (slutsåld) Cox4
2049 Malmvagn 20 ton x 4 2020 M20_v2
2050 Malmvagn 30 ton x 3 2020 M30_v2
2051 TGOJ M4 x 3 2020 TGOJ_M4
2052 TGOJ M5 x 3 2020 TGOJ_M5
2053
SJ NN3, N3, Os - skala 0
2020 SJ_NN3_N3_Os_skala_0
2054
SJ NN3 x 2 - skala 0
2020 SJ_NN3_X2_skala_0
2055 SJ Z43 - skala 0 2020 SJ_Z43_skala_0
2056 SJ O - skala 0 2020 SJ_O_skala_0
2057 TGOJ M4 - skala 0 2020 TGOJ_M4_skala_0
2058 SJ Z - skala 0 2020 SJ_Z_skala_0
2059 SJ C3d - skala 0 2020 SJ_C3d_skala_0
2060 SJ G3 7 m - skala 0 2020 SJ_G3_7m_skala_0
2061 SJ G3 8 m - skala 0 2020 SJ_G3_8m_skala_0
2062 SJ NN4, Or - skala 0 2021 SJ_NN4_Or_skala_0
2063 SJ Z4 2021 SJ_Z4
2064 SJ C4 - skala 0 2022 SJ_C4_skala_0
2065 SJ CF4 - skala 0 2022 SJ_CF4_skala_0
2066 SJ Hs - skala 0 2022 SJ_Hs_skala_0
2067 Godis - skala 0 2022 Godis_skala_0_d
2068 Semaforer - skala 0 2022 Semafor_skala_0
2069
SJ G5/Gq
2023 SJ Gq
2070 SJ Q37 2023 SJ_Q37
2071 SJ P1/Pm x 4 2023 SJ_P1_v2
2072 SJ R1/Rm x 3 2023 SJ_R1_v2
2073 SJ Fo3 2023 SJ_Fo3
2074 HHJ motorvagn 2024 HHJ_mv
2075 SJ Co10 2024 SJ_Co10

Malmvagnar

Claes Mattisson har gjort en omfattande forskning kring malmvagnar i Bergslagen. Resultatet kan studeras i detta dokument:

Malmvagnsdata